Arkiverad

Information om webbsidan

Syftet med naturvetenskapswebbtidningen för unga är att ge ungdomar chans att delta i vetenskapens, forskningens och innovationernas glädje att finna, uppfinna och skapa. Målsättningen är att stöda intresset samt öppna nya synvinklar till naturvetenskaperna, matematiken och teknologin. “Kreativ” strävar till att vara en utvecklande och intressant mötesplats för forskare, lärare och ungdomar, såväl som en källa för att stöda ungdomars iver genom vilken de unga växelverkar och vidareförmedlar sin iver.

Som tidningens utgivare fungerar Helsingfors universitet / LUMA-center Finland nätverk. Ansvarig redaktör är professor Maija Aksela.

Nättidningens utarbetning:

Mikko Luotonen

Timo Kirkkala