Arkiverad

Länkar

Länkarna är ordnade ämnesvis.

Astronomi

Meteorologiska institutet
Producerar forskningsresultat om atmosfärens tillstånd

Ursa
En intressorganisation inom astronomi, som arrangerar t.ex klubbverksamhet för unga

Biologi

Bionet
Bekanta dig med biovetenskaper och ta del i heta debatter

Birdlife Suomi ry
Fågelskydds- och intresseorganisation

Pinkka
En artkännedomsdatabas

Fysik

Fysik.org
Nationellt resurscentrum för fysik, Resurser och stöd för lärare och elever

Kemi

Den största kemisten i Finland
Kemi-tidskriftens röstning om den största kemisten i Finland

Kemi som framtid
Information om studiemöjligheterna inom kemi

Kemistigalleria
Kemister berättar om sitt arbete

Geografi

Matematik

Solmu
En matematiktidskrift, som även innehåller intressenta uppgifter

Natur & omgivning

Fältbiologerna
Fältbiologerna är en ungdomsorganisation som är ute i naturen och arbetar för en bättre miljö.

Geologia.fi
Information om geologi och den inhemska jormånen, undervisningsmaterial och en stor mängd länkar och ordlistor

Greenpeace
Greenpeace arbetar för att rädda våra hav, eliminera giftiga kemikalier, stoppa klimatförändringarna, hejda genmanipulation och mycket mera.

Havsforskningsinstitutet
Förmedlar marinvetenskapligt kunnande

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry
Vad är scouting? En scout bryr sig om och omvandlar omtanken till handling. Till scouting hör äventyr och upplevelser, som utvecklar tilliten till den egna förmågan. I Finland finns det 75 000 scouter varav 5000 har svenska som modersmål.

Vattenportalen
Här hittar du många faktasidor om vatten. Läs om vattendrag, floder, hav och sjöar i Europa och om olika vattenproblem som försurning, förorening, miljögifter, vattenkonflikter, översvämningar, avloppsrening med mera.

Vattenportalen
Här hittar du många faktasidor om vatten. Läs om vattendrag, floder, hav och sjöar i Europa och om olika vattenproblem som försurning, förorening, miljögifter, vattenkonflikter, översvämningar, avloppsrening med mera.

Världsnaturfonden WWF i Sverige
Syftet med verksamheten är att bedriva naturvårdsarbete där akuta eller långsiktiga åtgärder är nödvändiga för att bevara utrotningshotade växt- och djurarter eller hela naturtyper.

WWF Suomi
Arbetar över hela världen för att skydda mångfalden och upprätthålla de ekologiska funktionerna i naturen.

Teknologi

Teknologi och samhälle
Sidor om teknologi, de som gör teknologi, historia och nutid.

Utbildning

Cimo
Centret för internationellt personutbyte CIMO

Opintoluotsi
Undervisningsministeriets tjänst sammanställer den utbildningsinformation som finns på webben.

Uppsala universitet
Uppsala universitets hemsida. Nordens äldsta universitet har ett stort utbildningsutbud på både grundnivå och avancerad nivå.

Museer

Naturhistoriska centralmuseet
Naturhistoriska centralmuseet fungerar som en separat forskningsinstitution underställd Helsingfors universitet. Museets samlingar innehåller botaniska, zoologiska, geologiska och paleontologiska objekt från hela världen.

Naturhistoriska riksmuseet
Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm strävar efter att erbjuda "kunskap om naturen och människans livsmiljö". Webbplatsen innehåller information om pågående utställningar, samlingar, databaser och naturhistoriska artiklar.

Science Museum - Online Stuff
Här finns mycket spännande fakta inom naturvetenskap för den vetgirige! Lär dig om miljö, atomer, gener, genteknik, hjärnan, klimatförändringar med mera. På webbsidan finns också lärorika spel.

Sciene Museum
På väg till London? Förbered ditt besök på intressanta Science Museum genom att kolla webbplatsen först! Du hittar förutom information om öppetttider, pågående utställningar även välproducerade, intressanta, aktuella naturvetenskapliga artiklar.

Samarbetsparter

Finlands Akademi
Finlands Akademi främjar vetenskapens utveckling och gör forskningen verkningsfullare genom att förutse förändringar inom såväl enskilda discipliner som hela forskningssystemet samt genom att inrikta sin finansiering på den högklassigaste och mest innovativa forskningen.

Helsingfors universitet
Helsingfors universitets hemsidor

LUMA-centret
LUMA-centrets hemsida

Radiosoitin: Radiaattori
Yles naturvetenskapliga program Radiaattori, som även kan lyssnas på via nätet.

Skolresurs.fi
Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan

TAT-ryhmä
Främjar näringslivets konkurrenskraft genom att via information och utbildning påverka målgrupper som är viktiga när det gäller företagens framtid

Tekes
Tekes - utvecklingscentralen för teknologi och innovationer finansierar och aktiverar företagens och forskningsenheternas utmanande forsknings- och utvecklingsprojekt

Teknologiindustrin rf
Teknologiindustrin stöder sina medlemsföretag i att upprätthålla sin konkurrenskraft på den globala marknaden

Tiede.fi
Den största finländska vetenskapstidningen