Arkiverad

Hade Darwin fel?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 17.05.2010

Förvärvade egenskaper ärvs inte, säger Darwin i sin berömda Om arternas uppkomst. För ett halvt år sedan fick universitetet emellertid en professor vars område baserar sig på en motsatt tanke.

Läs mer

Kommentera


Grodorna i Lappland byter kön

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 07.04.2010

En del av grodhonorna i Kilpisjärvi utvecklas till det yttre till hanar. Grodorna är fortfarande honor till den genetiska uppsättningen, trots att det yttre könet ändras.

Läs mer


Hur blir tänderna till?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 19.03.2010

Tändernas tillverkningsschema snart klarlagd. Tandbildningen hos människor och djur är ett komplicerat genpussel, men processen styrs möjligen av ett ganska enkelt grundschema.

Läs mer


I spåren på ozonförstörarna

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 03.03.2010

Man har i decennier vetat att ozonskiktet över Antarktis kraftigt förtunnas om vårarna. I början trodde man att de skyldiga bestod endast av de klorföreningar som människan släpper ut i atmosfären. Men forskning har klarlagt att ozonsvinnet förstärks av de förhållanden som råder i de polarstratosfäriska molnen eller pärlemormolnen ovanför Antarktis.

Läs mer

Kommentera


Hur känns en risk?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 18.11.2009

Temperamentet dikterar i hög grad hur allvarligt människor uppfattar de risker de möter.

Läs mer

Kommentera


Doktor Livingstone digitalt

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 06.11.2009

År 1855 anlände upptäcktsresanden och missionären David Livingstone som första europé till vattenfallet Mosi-oa-Tunya. Han döpte om dem till Victoriafallen efter Englands drottning. Mer än hundrafemtio år senare digitaliseras hans brevväxling.

Läs mer

Kommentera


Myter om hjärnan

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 03.11.2009

Under de senaste årtiondena har hjärnforskningen genererat en mängd kunskap om hjärnans funktion. Som biprodukt har det uppstått myter när informationsförädlarna har rätat ut krökarna. Ett bra exempel är den vänstra och den högra hjärnhalvans egenart.

Läs mer

Kommentera


Hjärnan föds ur kaos

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 29.09.2009

I den nyfödda råttans hjärna råder kaos. Nervcellerna är ännu bara löst kopplade till varandra. Samma gäller hjärnan hos människofostret under slutet av graviditeten.

Läs mer


Protein avvärjer Parkinson-skador

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 31.08.2009

Forskare på campus Vik vid Helsingfors universitet har fått lovande resultat i utvecklingen av en ny behandling mot Parkinsons sjukdom som baserar sig på nervtillväxtfaktorer.
Forskarna testade en tillväxtfaktor vid namn MANF på råttor i en experimentell Parkinsonmodell. Resultaten publicerades i juli i tidskriften The Journal of Neuroscience.

Läs mer


Kan matematik vara roligt, på riktigt?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 19.08.2009

Inga rutpapper, passare eller ensamt kämpande. Under Saara Lehtos ledning leker man spegel, bygger torn av färgglada klossar, ritar oändligheten och löser Harry Potters gåtor tillsammans.

Läs mer


Visdom i tanden

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 22.06.2009

Vetenskapstidskriften Nature: Tandforskningen vid Helsingfors universitet hör till pärlorna inom evolutionsforskningen.

Läs mer


Kopparpartiklar elektrifierar papper

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 10.06.2009

De nanopartiklar av koppar som utvecklats av en forskargrupp i polymerkemi vid HU förvandlar också papper till ett sprakande elektriskt material.

Läs mer


En smula fysik på bio

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 03.06.2009

Den 13 maj hade filmen Änglar och Demoner, av samma gäng som stod bakom filmen Da Vinci-koden, sin premiär i Finland. Filmen är delvis inspelad i Cern, där också forskare från Finland är sysselsatta med världsalltets mysterier.

Läs mer


En skog i tanken

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 26.05.2009

Effektivare separering av cellulosa från trä associerar inte omedelbart till bättre biobränsle. Det är emellertid fråga om just det här, säger professorn i oorganisk kemi Timo Repo. Med en metod för katalytisk nedbrytning av trä, som utvecklades vid Helsingfors universitet i förfjol, kan man framställa etanol som biobränsle på ett mera ekologiskt sätt.

Läs mer


Enzymfynd skapar grund för sarsmedicin

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 20.02.2009

År 2003 orsakade svår akut respiratorisk sjukdom eller sars oro över hela världen. En ny smittvåg kan ännu komma, för i Kina påträffar man närbesläktade virus hos flera djurarter, och de kan förvandlas så att de smittar människor.

Läs mer


Grip tag!

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 04.02.2009

Människan processar det hon ser omedelbart efter att ha observerat ett föremål också på det motoriska planet. Vår hjärna programmerar automatiskt den rörelsekedja som leder till att handen griper föremålet.

Läs mer


Stärkelsefilm på tårtan

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 21.01.2009

Tårtan förblir saftig och läcker, medan den torra kakan inte tar åt sig fukt. Detta mirakel är möjligt tack vare en ätbar film som läggs på bakverket.

Läs mer


Sinnet finns inte endast i hjärnan

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 05.01.2009

Man kan inte tänka bara med hjärnan. Hjärnan är inte detsamma som sinnet.

Läs mer


Hur utvecklas aerosolpartiklar?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 14.11.2008

Partiklar i fast eller flytande form som svävar i luften kallas aerosolpartiklar. De varierar i storlek mellan en miljondels millimeter till en knapp millimeter. Aerosolpartiklar påverkar vårt liv på flera olika sätt: de verkar som en motkraft mot växthusgaserna och har därmed alltså en inverkan på klimatet och de påverkar människors hälsa.

Läs mer


Datorn vet skillnaden mellan man och mus

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 27.10.2008

En stor del av människornas gener har sina motsvariga gener hos möss. De har kartlagts med hjälp av likartade DNA-sekvenser.

Läs mer


Läkemedelsbagarnas laboratorium

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 20.10.2008

- Ett läkemedel fungerar mycket likt ett virus, beskriver professor Arto Urtti, direktör för Centret för läkemedelsforskning vid Helsingfors universitet.

Läs mer

Kommentera


Djurens Vecka: Hemligheten bakom den nakna hunden

Forskning & forskare
Publicerad: 07.10.2008

Genfelet som orsakar medfödd hårlöshet har klarlagts. Fortsatt forskning kan också leda till en lösning på frågan varför människor har hår på huvudet.

Läs mer


Välsignade frön - cancermedicin av svartkummin

Forskning & forskare
Publicerad: 22.09.2008

Nahed El-Najjar tänker upptäcka den: cancermedicinen som utvinns ur en libanesisk ört. Enligt undersökningar förhindrar svartkummin (Nigella sativa) cancer från att sprida sig. El-Najjar som doktorerar i Helsingfors ska producera en färdig medicin av svartkummin.

Läs mer


Det är möjligt att förutspå evolutionen

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 16.09.2008

Det är som känt mycket svårt att förutspå framtiden. Enligt Richard Dawkins, professor vid Oxforduniversitetet, kan man inte förutspå evolutionen på detaljnivå men man kan sluta sig till vissa huvuddrag på basis av ofta upprepade fall i evolutionshistorien.

Läs mer


Ett steg närmare en rymdhiss?

Forskning & forskare
Publicerad: 10.09.2008

En hiss som tar människor ut i rymden är en av de vildaste visionerna inom nanovetenskap. Det pyttelilla kolnanoröret som upptäcktes 1991 är det första materialet som är så hårt att man i teorin kunde bygga en hiss upp i rymden av det.

Läs mer


Vi andas med våra celler

Forskning & forskare
Publicerad: 23.07.2008

Det som vi vanligtvis kallar andning, det vill säga att syre sugs in i lungorna, är bara förspelet till vår riktiga andning.

Läs mer


Vi är alla beroende av elektricitet och bakterier

Forskning & forskare
Publicerad: 04.07.2008

När någon säger att våra värderingar är materialistiska uttalar han en dom. Sociologen Turo-Kimmo Lehtonen ställer sig dock på tvären. Det farligaste och mest ansvarslösa är att förhålla sig likgiltigt till materialismen.

Läs mer


Märkliga varelser i saltsjön!

Forskning & forskare
Publicerad: 30.06.2008

Under jordklotets första tider rådde livsvidriga förhållanden. Man kan bara föreställa sig vad allt som krävdes för att en organism skulle kunna hålla sig vid liv.

Fel.

Läs mer


Tuggummits väg från björkens fiberämne till butikens hylla

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 28.04.2008

En stark lukt av grapefrukt svävar upp i min näsa när jag kommer till jobbet. Hahaa – idag tillverkas GreippiVanilja, förra vårens nyhet, som jag har utvecklat! Jag arbetar som produktutvecklare i Fennobon Oy, Finlands enda tuggummifabrik. Otroligt må det låta, men i mitt arbete ingår såväl bevakandet av olika trender som tuggummituggande.

Läs mer


Vetenskapens olösta mysterier, del 3

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 26.04.2008

Mörk energi – vad är det egentligen? Och hur ska man förklara en radiosignal som kommer från yttre rymden? Hur mycket förstår vi i själva verket av någonting alls?

Läs mer


Vetenskapens olösta mysterier, del 2

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 23.04.2008

Serien om naturvetenskapens största olösta mysterier fortsätter…

Läs mer


Paranormal cykling

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 19.04.2008

Vad är normalt? Det blir kanske lättare att definiera genom att fundera på vad som är onormalt. Så kan man röra om det hela ytterligare: vad är paranormalt?

Läs mer


Vetenskapens olösta mysterier, del 1

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 16.04.2008

Den moderna tekniken har fört oss långt. Vetenskaplig forskning har gett förklaringar till så mycket av det vi ser omkring oss. Men det är ändå viktigt att komma ihåg att det fortfarande finns mysterier i världen!

Läs mer


Grisen uppskattar också stimulans

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 09.04.2008

Stimulans som ges spädgrisar höjer deras livskvalitet även senare under uppfödningen. När griskultingarna får mycket stimulans förbättrar det deras sociala umgänge som vuxna svin och förebygger problembeteende bland svinen. Detta framgick av ett nyligen avslutat forskningsprojekt om svinens välmående och produktion, Sikojen hyvinvointi ja tuotanto.

Läs mer


Exakt information om klimatförändringens framskridande

Forskning & forskare
Publicerad: 02.03.2008

Partiklar som svävar i luften i fast eller flytande form kallas aerosolpartiklar. De bildas till exempel i industri- och trafikutsläpp, ökensandstormar och biosfären. Man vet att partiklarna också påverkar klimatförändringens framskridande.

Läs mer


Jättepott i Bolivia

Forskning & forskare Globalt & lokalt
Publicerad: 25.02.2008

För omkring fem år sedan höll en grupp finländska arkeologer på att gräva på gravplatsen i Tiraska Bolivia, när en lokal invånare kom fram med ett keramikföremål som hittats på hans hemö. År 2004 inledde man provgrävningar i kanten av fotbollsplanen i byn Pariti – så långt ut på kanten att fotbollsspelarna inte riskerade att ramla i gropen. Och under jorden stötte man på en jättepott: en offergrop full med sönderslagna kärl av toppkvalitet.

Läs mer

Kommentera


Andningen röjer sjukdomar

Forskning & forskare Teknik & uppfinningar
Publicerad: 15.02.2008

Idén att fastställa sjukdomar i utandningsluften går tillbaka över tvåtusen år. Skillnaden är bara den att vi i dag forskar i hur man med hjälp av spektroskopi kunde uppnå noggrannare analys av molekylerna i utandningsluften“, förklarar docent Olavi Vaittinen vid Kemiska institutionen vid Helsingfors universitet.

Läs mer


Vad dödade mammutarna?

Forskning & forskare Natur & miljö
Publicerad: 07.02.2008

Forskarna tvistar om det var klimatförändringen eller människan som utplånade mammutarna och de andra stora forntida däggdjuren. Forskaren Diana Pushkina vid geologiska institutionen stärker i sin doktorsavhandling uppfattningen att klimatförändringen var den huvudskyldiga.

Läs mer


Glimten från en asteroid avslöjar dess form

Forskning & forskare Stjärnor & rymden
Publicerad: 07.02.2008
Bild: European Space Agency ESA

En jätteasteroid som slår ner på jorden är ett av science fiction-litteraturens populäraste skräckscenarier. Tack vare Johanna Torppas arbete för sin doktorsavhandling har möjligheterna att ändra den hotande himlakroppens bana förbättrats.

Läs mer


Bokrecension: Nanotechnology for Dummies

Forskning & forskare
Publicerad: 30.01.2008

Är ni bekanta med For Dummies -bokserien? Serien som på ett roligt och jordnära sätt beskriver hur man skall tillvägagå inom det mesta man kan tänka sig: allt från avancerad databehandling s.s. virtualisering till vardagliga sysslor som att köpa en bil.

Läs mer

Kommentera