Arkiverad

Hålligång i kölden

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 16.06.2010

Tidigare trodde man att organismsamhällen förändras snabbare i tropikerna än i de kalla trakterna: solen är generös i tropikerna och generationsväxlingen är snabb. Tanken verkar dock hålla sträck endast under korta tidsperioder.

Foto: Jyrki Kanerva

Jenni Korhonens studie av vattenekosystemen i tropikerna publicerades i våras. När hon undersökte tidsperioder på över ett år var förändringen i organismsamhällena i de heta trakterna överraskande långsammare än i motsvarande nordliga samhällen.

Resultatet bekräftades och kompletterades när docent Janne Soininen gjorde en syntes av ett flertal tidigare studier och jämförde hur organismsamhällen i tropikerna och i svalare trakter förändras i förhållande till tid och plats.

Förändringarna i organismsamhällena i tropikerna är större än i norr ifall det undersökta avståndet är litet eller tidsperioden är kort. Om avståndet eller tidsperioden är längre blir förändringarna större när man närmar sig polerna, sammanfattar forskaren på institutionen för miljövetenskaper.

Enligt Soininen finns det tillräckligt med energi i tropikerna, men närmare polerna varierar både miljön och väderleksförhållandena klart mera. Den här variationen torde förklara den överraskande omvandlingsförmågan hos organismerna i de svala trakterna.

Det här är viktig grundforskning, som ger kunskap till exempel om hur snabbt organismsamhällen kan anpassa sig till en uppvärmning av klimatet eller någon annan stor förändring, berättar han och kommenterar vidare sin forskningsmetod:
– _En kvantitativ litteraturöversikt är ett utmärkt redskap för att bygga en syntes: man kan säga hur saken egentligen ligger till.
Janne Soininens artikel Species Turnover along Abiotic and Biotic Gradients: Patterns in Space Equal Patterns in Time? publicerades i juninumret av tidskriften BioScience.

Text: Kimmo Luukkonen, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström