Arkiverad

Millennium Youth Camp - 30 ungdomar på väg att förbättra världen

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 10.06.2010

Vetenskapslägret Millennium Youth Camp (MY Camp) hålls i Helsingfors just nu. 30 talangfulla ungdomar från alla världsdelar deltar i lägret.

Foto: Millennium Youth Camp

Det var en hård konkurrens till vetenskapslägret Millennium Youth Camp (MY Camp), som hålls i Helsingfors just nu. Bland 995 ansökningar valdes 100 sökande i åldrarna 16–19, som gick vidare till den andra ansökningsomgången, och av dessa fick 30 duktiga ungdomar delta i lägret.

- Antalet ansökningar och kvaliteten på ansökningarna var en positiv överraskning för oss. Alla sökande höll hög klass, men de bästa skiljde sig dock ur mängden, säger professor Maija Aksela, som är ordförande för styrgruppen.

- Det starkaste intrycket var att man i alla ansökningar kunde se ett brinnande intresse, tillägger Aksela.

I ansökningsprocessen för den första omgången betonades intresse för naturvetenskap, matematik och teknik. I andra omgången ombads de sökande utarbeta en projektplan över den egna gruppens tema.

I lägret finns det ungdomar från alla världsdelar. Finland har som arrangörsland en egen kvot. Utöver Finland finns det lägerdeltagare från Rumänien, Ungern, Kroatien, Slovenien, USA, Costa Rica, Argentina, Indien, Japan, Thailand, Taiwan, Nya Zeeland, Filippinerna och Sydafrika. De finländska deltagarna kommer från olika delar av landet; från huvudstadsregionen, Borgå, Kylmäkoski, Kuopio, Kempele och Kelviå.

På lägret arbetar man i sex temagrupper, som är är tillämpad matematik, klimatförändringarna, ICT, vatten, förnybara energikällor samt förnybara naturresurser.

MY Camp-lägret hålls den 6–13 juni 2010. Ungdomarna fick också delta i prisceremonin för Millenniumpriset för teknologi i Helsingfors den 9 juni och dessutom får de möjlighet att personligen träffa de nominerade för Millenniumpriset i teknologi år 2010.

Information om Millennium Youth Camp (på engelska)

Läs mer om Millenniumpriset för teknologi på Facebook, där du också kan titta på bilderna från My Camp.