Arkiverad

Bahir Dars gatubarn får gå i skola

Temaartiklar Globalt & lokalt
Publicerad: 03.06.2010

Skolgången ger gatubarnen en normal dygnsrytm och framför allt hopp om en bättre framtid. Skolan i Bahir Dar, Etiopien, fick nyligen besök från Finland.

Utvecklingskommunikationschefen Seija Kinni-Huttunen i samspråk med etiopiska skolbarn i Bahir Dar. Foto: Pirjo-Liisa Heikkilä

- Eleverna är glada för att de får komma till den här skolan. De har olika bakgrund men en tredjedel av dem är gatubarn, berättar läraren Alemnesh Zemenu.

Några problem med disciplinen finns inte i den här klassen.

Gatubarnen försörjer sig genom att blanka skor och sälja choklad och tuggummi på gatorna efter skolan. Zemenu berättar att en del av gatubarnen bor hos värdfamiljer men andra sover på gatan.

Eleverna berättar att de vill bli lärare, journalister, sjukvårdare och jurister.


Nesanet Talelgne vill studera juridik. Foto: Pirjo-Liisa Heikkilä.

Under åren 2002-2010 har ungefär 1300 elever gått i den här skolan, av vilka hälften har fått fortstätta i allmän skola, och en del har fortsatt ända till universitetsnivå. Skolans utrymmen är trånga och eleverna har därför delats in i förmiddags- och eftermiddagsgrupper.

Redan i första klass börjar eleverna lära sig engelska. Eleverna undervisas också i språket amhara, matematik och miljölära. De har till och med lärt sig lite finska och en del om Finlands kultur, vilket grupparbetena med Finlandsmotiv som pryder väggarna vittnar om.

Finlands ambassad i Etiopien stödjer frivilligorganisationen FSCE (Forum on Sustainable Child Empowerment) som också verkar i Bahir Dar-skolan. Organisationen arbetar för barns rättigheter och strävar efter att förbättra livet för stadsbarn. Arbetet är väldigt vidsträckt, det omfattar bland annat hälsofostran, förening av familjer, kamp mot människohandel och hjälp åt föräldralösa barn.

Livet på gatan är farligt

Finlands ambassad stödjer gatubarnens skolgång i Bahir Dar. Foto: Pirjo-Liisa Heikkilä.

Gatubarnens antal i Bahir Dar har ökat. Orsaken sägs vara skilsmässor och avlidna föräldrar. Det oskyddade livet på gatan är farligt. Barnen är utsatta för stölder, våldtäkter och annat våld.

FSCE gör viktiga insatser tillsammans med den lokala polisen. Polisen erbjuder juridisk hjälp åt barn som blivit fysiskt eller sexuellt utnyttjade.

Hjälpen är dubbelriktad; barnen kan själva söka hjälp på polisstationen, men poliserna närmar sig också barnen som bor på gatan. Polisen kan bland annat erbjuda dem ett tillfälligt skydd i sina egna utrymmen. Dessutom har polisen en telefonservice dit barnen kan ringa.

Polisen berättar att man också i Etiopien fått kännedom om människohandel där barn transporteras från landsbygden till städerna. Fenomenet är ännu ganska ovanligt, men inte okänt.

Finland har understött FSCE med 272 500 euro under åren 2002-2009.

Artikelns skribent: Pirjo-Liisa Heikkilä, Global.Finland.fi
Webbplatsen Global.Finland.fi