Arkiverad

Geografi - någonting för mig?

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 19.05.2010

Gillar du att resa? Tycker du att sådana naturfenomen som vulkanutbrott och jordbävningar är fascinerande? Geografi som studieområde syftar till att förstå samspelet mellan människan, samhället och naturen.

Geografi kan öppna helt nya dörrar! Till exempel till Sydafrika.. Foto: Venla Sandgren

Ämnet geografi har sitt ursprung i människans behov av att upptäcka och veta mer om sin omvärld och kunna orientera sig i den. Geografi integrerar samhällsvetenskap och naturvetenskap för att förstå jorden som en hela tiden föränderlig helhet och människans roll i den.

Geografiska institutionen vid Helsingfors universitet är en ganska liten institution med ca. 50 stycken nya studeranden per år. Institutionen hör till Matematisk -naturvetenskapliga fakulteten. För dem som söker in till geografiska institutionen och har svenska som modersmål eller skolspråk finns en svenskspråkig kvot. Kvoten säger att det varje år skall tas in minst 5 svenskspråkiga studeranden per år. Ifall det inte finns fem stycken svenskspråkiga bland de femtio bästa i inträdesproven tas det in svenskspråkiga tills kvoten fyllts. Dessa måste ändå ha minst 80% av poängsumman som den 50:nde personen i inträdesproven haft.

GIS, som är ett geografiskt, datorbaserat informationssystem för att samla in, lagra, analysera och presentera geografiska data) eller regionalgeografi (stads-, planerings-, turism- och u-landsgeografi).

Det hör också till examensfodringarna att man läser biämnen. Dessa biämnen får vara vilka som helst inom högskolevärlden vilket ger dig stora möjligheter att studera det du är intresserad av.

MaO (Maantieteen Opiskelijat ry, på svenska Geografistuderanden rf) är en ämnesorganisation för alla geografistuderanden oberoende av språk. Därtill finns Naturvetarklubben som är en ämnesförening för svenskspråkiga biologi- och geografistuderanden vid Helsingfors universitet. Geografer är också välkomna till föreningen och den är till och med öppen för övriga naturvetenskapligt intresserade. Och så finns det nationerna förstås!

Läs mer om Institutionen för geovetenskaper och geografi: John Westerholm berättar

Här kan du läsa om studerandenas egna berättelser om sina studier