Arkiverad

Millenniumkampanjen: elektricitet alla tiders innovation?

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 10.05.2010

Vilken teknologisk innovation har under tidernas lopp förbättrat människans livskvalitet mest? Stiftelsen Teknikakademien söker alla tiders största innovation inspirerad av världens främsta erkännande som beviljas för teknologiska innovationer, dvs. Milleniumpriset för teknologi.

Millenniumkampanjen är på spår efter alla tiders innovation! Just nu är det elektricitet som leder den offentliga gallupundersökningen om alla tiders främsta innovationer. På andra plats finns, för tillfället, en mycket yngre innovation, nämligen internet. Inom top 10 finns också t.ex. telefon, ångenergi, kirurgi och DNA.

Stiftelsen Teknikakademien belönar innovationer som förbättrar människans livskvalitet med Milleniumpriset för teknologi. I mänsklighetens historia har strävan efter ett bättre liv inte varit något nytt fenomen, utan den har varit en grundläggande drivkraft för människan under alla tider.

Vilken historisk innovation har, enligt dig, förbättrat människans livskvalitet på det mest betydande sättet? Genom att välja din egen favorit på www.millenniumprize.fi/quest kan du också delta i utlottningen av häftiga priser! Kampanjen upphör den 28 maj 2010.

Vem blir vinnaren av Millenniumpriset för Teknologi 2010?

Vem av de pristagare som Stiftelsen Teknikakademien presenterat ska enligt din åsikt utses till vinnare av Milleniumpriset för teknologi 2010? Ta del av kandidaternas profiler och välj din egen favorit på www.millenniumprize.fi/vote.

Allmänhetens favorit offentliggörs på Millenniumwebbplatsen på www.millenniumprize.fi efter den 28 maj 2010 då omröstningen upphör.