Arkiverad

Sengångaren och algen trivs tillsammans

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 14.04.2010

Sengångaren lever alldeles uppenbart i symbios med grönalgen Trichophilus welckeri.

Sengångaren är så långsam att vilken alg som helst växer i dess päls. Foto: Jenny & Jan, Flickr.com (Creative Commons)

Det här antagandet fick sin bekräftelse genom iakttagelser som gjorts av en forskargrupp i algsystematik vid Helsingfors universitets institution för miljövetenskaper.

Gruppen analyserade pälshår från sengångare i Panama, Costa Rica, Brasilien och Franska Guayana. Syftet var att ta reda på om sengångaren är så långsam att vilken alg som helst växer i dess päls, eller om ungen får någon speciell alg från mamman.

Båda hypoteserna visade sig vara riktiga. I pälshårsproven hittades sammanlagt 426 eukaryotiska organismer från mikrober till spindlar. Största delen av organismerna var mikroskopiska ciliater, eller flimmerdjur, och alger.

Sengångarens päls suger i sig vatten, medan pälsen hos andra däggdjur är vattenavstötande. Dessutom har håren i sengångarpälsen skåror som erbjuder ett gott växtunderlag för alger, säger forskningsgruppens ledare Jaanika Blomster. Algerna ger sengångarens päls en grönaktig skiftning. Skyddsfärgen är så effektiv att den bromsar upp undersökningen av sengångarna.

Även om sengångaren hade en sändare fäst vid sig skulle det kunna ta en hel dag att hitta den i ett träd.

Algerna får näringsämnen från sengångarens utsöndringar. Sengångaren får å sin sida sannolikt extra näring genom att slicka sin päls.

En egentlig symbios är dock mera komplicerad att bevisa.
I studien som leddes av Blomster kunde man påvisa att Trichophilus welckeri-stammarna hos en sengångarart var närmare besläktade än hos en annan. Sengångaren och algen har alltså evolutionärt differentierat sig tillsammans. Samma alg hittades i pälshåren hos sengångare i alla de undersökta områdena, trots att de ligger geografiskt långt ifrån varandra. Man känner inte till någon annan förekomst av Trichophilus än i pälsen hos sengångare.

I pälsen hos babysengångare fanns algen ännu inte. Troligen flyttar den över till ungen från moderns päls senare, kanske under regnperioden, säger Blomster.

Text: Antti Kivimäki
Översättning: Eva Wahlström