Arkiverad

Grodorna i Lappland byter kön

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 07.04.2010

En del av grodhonorna i Kilpisjärvi utvecklas till det yttre till hanar. Grodorna är fortfarande honor till den genetiska uppsättningen, trots att det yttre könet ändras.

Foto: Juha Merilä

Forskare vid Helsingfors universitets bio- och miljövetenskapliga fakultet upptäckte att var tionde hona byter kön. Fenomenet påverkar könsfördelningen i den följande generationen, för bland avkomman till dessa könsbytare och vanliga honor finns det inga hanar. Resultaten publicerades i nätversionen av tidskriften Molecular Ecology.

Forskaren Jussi Alho upptäckte med sina kolleger för omkring sex år sedan att grodpopulationen i Kilpisjärvi hade en stadig majoritet av honor. Två tredjedelar av fjällgrodorna var honor, medan grodpopulationerna i allmänhet har hanmajoritet.
Forskarna antog på basis av tidigare forskningsresultat att obalansen kunde bero på faktorer i miljön. Temperatur och kemikalier med hormonell verkan kan exempelvis påverka könsbestämningen hos vissa fisk- och grodarter. Grodorna (Rana temporaria) i Kilpisjärvi lever vid gränserna för sin utbredning, så temperaturen kan ha sin andel i honornas förvandling till hanar.

Molekylgenetiska metoder visade att antagandet att en del av hangrodorna i Kilpisjärvi var genetiska honor med två X-kromosomer sannolikt stämde. Följande generation fick sin början av två grodor med dubbel uppsättning av X-kromosomen (XX), och därför blev alla nya små yngel genetiska honor.
I teorin kunde fenomenet under vissa omständigheter tänkas leda till att populationen dog ut. Andelen individer som bytte kön i Kilpisjärvi var ändå så låg att de lokala populationerna inte är i fara. Andelen könsbytare kan inte heller ensam förklara honmajoriteten i de undersökta populationerna.

Text: Kirsikka Mattila
Översättning: Eva Wahlström