Arkiverad

Vem är vi? Genatlas avslöjar finländarnas avvikelser

Temaartiklar Globalt & lokalt
Publicerad: 29.03.2010

Finländarna avviker genetiskt både från centraleuropéer och sina östeuropeiska grannar, enligt ny information.

Foto: ezioman, Flickr.com (Creative Commons)

Trots vår språksläktskap befinner sig finländarna genetiskt längre från ungrarna än från holländarna. Bland annat detta framgår av den omfattande Finländska genatlasen, som publicerades på tisdagen.

Finländarnas genlänk till Ryssland går genom Estland och till Europa genom Sverige, säger Samuli Ripatti, äldre forskare vid Institutet för molekylärmedicin i Finland.

FIMM, som är ett gemensamt forskningsinstitut för Helsingfors universitet, THL, HNS och VTT, har tillsammans med sina samarbetspartner samlat in geninformation från över 40 000 finländare.

Internationellt sett är genkollektionen uppseendeväckande stor, men den behövs. Finländarna avviker nämligen klart från de övriga européerna. Dessutom avviker människor i olika landskap i Finland mera från varandra än vad de europeiska folken gör. De största genetiska skillnaderna uppträder mellan människor från Egentliga Finland och människor från Kajana.

Eftersom finländarna är så annorlunda, kan man inte tillämpa all hälsokunskap från Europa här utan lokal forskning på den finländska befolkningen, säger FIMM:s direktör Olli Kallioniemi.
Under detta år kommer den finländska genatlasen att kompletteras så att DNA-sekvensen i hela genomet hos hundra personer kommer att kartläggas.

Enligt forskningsresultaten förklarar den geografiska närheten mycket av den genetiska släktskapen. Men varför står också östfinländarna så långt ifrån ryssarna i fråga om det genetiska arvet? Gifte man sig aldrig österut?

Här är vi helt beroende av det material vi har. Ryssarnas gener har bara kartlagts i området kring Moskva, säger Ripatti.
Senare i år får vi också material från Volgakröken och från ryssarna i Östkarelen. Då får vi se om deras gener placerar sig lika långt från finländarnas som moskvabornas gener.

Text: Antti Kivimäki, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström