Arkiverad

Hur blir tänderna till?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 19.03.2010

Tändernas tillverkningsschema snart klarlagd. Tandbildningen hos människor och djur är ett komplicerat genpussel, men processen styrs möjligen av ett ganska enkelt grundschema.

Foto: Flickr.com, Creative Commons

Det här framgår av en datormodell som har gjorts av forskare vid Biotekniska institutet vid Helsingfors universitet och som de rapporterar om i tidningen Nature.

– _Skillnaderna mellan tanduppsättningen hos individer som hör till samma population kan härstamma från endast en eller två gener. Det ser ut som om det skulle finnas en kärna i gennätverket som styr tandbildningen, berättar akademiprofessor Jukka Jernvall som har lett forskningen.

Jernvall har undersökt den evolutiva utvecklingen av däggdjurens tänder i över 15 år. Nu har de samlat så mycket information att huvuddragen i tandbildningsmönstret börjar vara klara.

– _Vår matematiska datormodell visar att regleringen av tandutvecklingen redan är välkänd. Våra forskningsresultat kastar ljus över variationen på populationsnivå förutom när det gäller tänderna också för andra invecklade strukturer.
Forskarna testade den teoretiska modell som de utvecklat genom att undersöka ladogavikarnas tänder. Naturhistoriska centralmuseets samling av vikarsälar erbjöd en idealisk enhetlig population.

Vikarnas tänder är särskilt lämpade som forskningsmaterial, för sälarnas tänder varierar exceptionellt mycket mellan olika individer.

Den matematiska modell som forskargruppen presenterar kan erbjuda en ny slags förståelse av hur tredimensionella strukturer byggs upp hos organismerna. De färska forskningsresultaten kan också främja utvecklingen inom medicinen, till och med odlingen av nya organ.

Jernvall är känd som en internationell banbrytare inom den tvärvetenskapliga evolutiva utvecklingsbiologin. Den forskning som publicerades förra veckan gjorde han i samarbete med Isaac Salazar-Ciudad.

Text: Kirsikka Mattila, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström