Arkiverad

I spåren på ozonförstörarna

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 03.03.2010

Man har i decennier vetat att ozonskiktet över Antarktis kraftigt förtunnas om vårarna. I början trodde man att de skyldiga bestod endast av de klorföreningar som människan släpper ut i atmosfären. Men forskning har klarlagt att ozonsvinnet förstärks av de förhållanden som råder i de polarstratosfäriska molnen eller pärlemormolnen ovanför Antarktis.

Foto: Nasa

Pärlemormolnen bildas av mikroskopiska iskristaller, som vid sidan av vatten innehåller bland annat salpeter- och svavelsyra. Kristallerna förändrar klorföreningarna i atmosfären så att de effektivare förstör ozon.

Det kommer ständigt ny information om mekanismerna bakom ozonuttunningen över Antarktis. I en studie som nyligen publicerades i Nature Chemistry undersökte forskarna hur iskristallerna i pärlemormolnen bildas och hur de är uppbyggda. En av de fem artikelförfattarna är professor Heikki Tenhu vid Helsingfors universitet.

Tidigare föreställde man sig att iskristallerna i de polara molnen var fasta och att orenheterna fanns i fickor i kristallerna. Studien avslöjade att syrorna koncentreras på iskristallernas yta i form av en vätskeformad mantel. Manteln fryser inte, utan förglasas vid låga temperaturer, berättar professorn.

Vid förglasningen blir ett ämne fast, men det kristalliserar inte. Den sura vätske- eller glasformiga vattenmanteln kring kristallerna aktiverar på ett effektivare sätt de klorföreningar som förstör ozonet än om salpeter- och svavelsyremolekylerna hade befunnit sig inne i fickor i kristallerna.

Upptäckten hjälper oss att förstå varför det återkommande vårliga ozonsvinnet över Antarktis är så kraftigt.

Text: Kimmo Luukkonen, Yliopisto-lehti
Översättning: Eva Wahlström