Arkiverad

Fotbolls-VM väcker hopp och missnöje i Sydafrika

Idrott & hälsa Globalt & lokalt
Publicerad: 22.02.2010

Fotbolls-VM som börjar i juni innebär en fin möjlighet för Sydafrika att göra något åt sin utveckling. Tävlingarna kan förena det tudelade folket, men de fattigaste är rädda att de ska få det ännu sämre.

VM-spelens officiella maskot Zakumi tillsammans med sydafrikanska barn. Foto: Shine 2010-2010 World Cup good news, Flickr.com (Creative Commons)

År 2010 är det viktigaste året för Sydafrika sedan 1994 då rassegregationen upphörde, anser president Jacob Zuma. VM innebär en fin chans att få mera turister och förbättra den ekonomiska tillväxten i landet, som lider av brottslighet, arbetslöshet och en hiv-epidemi.

Nästan alla är entusiastiska och kan knappt bärga sig till avsparken. ’Twenty-ten’, som man kallar spelen här, är dagens slogan berättar Pertti Alaja som är turneringschef i tävlingarnas lokala arrangörskommitté.

Alaja som tidigare har verkat som generalsekreterare för Finlands bollförbund är stationerad i Johannesburg. Han berättar att tävlingsyran i staden särskilt syns i form av ett febrilt byggande. Olika infrastrukturprojekt, så som förbättringen av gatorna och kollektivtrafiken, har redan pågått i flera år.

VM-spelen skapar arbetsplatser och hämtar turister men är också viktiga ur imagesynpunkt. Sydafrika är det första afrikanska landet som får stå värd för världsmästerskapet i fotboll.

VM placerar Sydafrika och Afrika på världskartan, och höjer självkänslan hos både landet och världsdelen. Spelen erbjuder oräkneliga kanaler för utveckling, tillväxt och utbildning säger Alaja.

Utrikessekreterare Hanna Väänänen från utrikesministeriets enhet för södra Afrika håller med.

I den globala finanskrisen utgör tävlingarna en viktig stimulans för landets ekonomi. Men faktum är att de kostar väldigt mycket pengar påpekar hon.

Sluminvånare och arbetare protesterar

De miljarder rand som pumpas in i tävlingarna har fått sydafrikanerna att diskutera om man hade kunnat använda pengarna till annat, exempelvis förbättra landets fattigaste medborgares liv. Inför tävlingarna har pinsamma missförhållanden tagits upp, till exempel sluminvånarnas och de fattigastes ställning.

Hus i kåkstaden Red Location i Port Elizabeth, Sydafrika. Ungefär en tiondel av sydafrikanerna lever och bor i inofficiella omständigheter. Foto: Venla Sandgren

Byggnadsbranschens internationella fackförbund inledde för några år sedan en kampanj för att förbättra arbetsomständigheterna för tiotusentals byggarbetare vid stadionbyggena. Kampanjen har fått stöd av Finlands fackförbunds solidaritetscentral (SASK) bland andra.

Solidaritetscentralens programplanerare, Tarja Valtonen-Simão som nyss besökt Sydafrika, berättar att byggplatsernas problem – svagt arbetarskydd och låga löner – trots att de existerade redan innan tävlingarna, bara har ökat i form av större press på arbetarna och mera risker för olyckor, på grund av den hektiska byggtakten.

Det värsta problemet är de låga lönerna och övertidsersättningar som inte betalats ut, speciellt när det gäller underleverantörer, plus att löner inte betalas ut i tid berättar hon.

Ännu missnöjdare är sluminvånarna och de hemlösa som klagar över trycket från myndigheterna och vräkningarna inför VM-spelen. Ungefär en tiondel av sydafrikanerna bor och lever i inofficiella omständigheter. Enligt myndigheterna försöker man förbättra deras levnadsomständigheter i och med omplaceringen, men de som blir vräkta är rädda för att hamna långt bort från arbetsplatser och skolor.

Otaliga nya stadion har byggts överallt i Sydafrika inför fotbolls-VM 2010. Foto: shanediaz120, Flickr.com (Creative Commons)

Sydafrikanska Sunday Times säger att en del av tävlingsstäderna tänker hysa in sina fattiga i speciella läger under den tid som tävlingarna pågår. Bland annat Johannesburg har planerat att förflytta minst 15 000 hemlösa. Invånarna tror att orsaken är att regeringen vill avlägsna de fattiga från de västerländska turisternas åsyn. Internationella fotbollsförbundet FIFA godkänner för sin del inga inofficiella handelsmän i närheten av stadionbyggnaderna.

Tarja Valtonen-Simão berättar att man har vräkt folk från halvofficiella och inofficiella bostäder, särskilt i staden Durban.

Många av de vräkta har tidigare förtjänat sitt levebröd i den inofficiella gatuhandeln så nu har många förlorat både hem och utkomst.

De fattigas problem ligger djupt

Sydafrikas fattigas problem ligger djupare än VM-spelen. Utrikessekreterare Hanna Väänänen berättar att arbetslöshetsprocenten är 30-40 % enligt inofficiella källor, och att hälften av befolkningen lever under den nationella fattigdomsgränsen.

Människor är missnöjda eftersom regeringen inte har förmått ingripa. Den nya regeringen lovade bättring men i det nu rådande ekonomiska läget är det svårt att minska på arbetslöshet och fattigdom säger hon.

Väänänen tror ändå inte att frustrationen kommer att leda till häftiga utbrott, åtminstone inte före VM.

Sydafrikanerna håller ihop för att tävlingarna ska bli lyckade. En annan sak är sedan hur det blir efter VM, när euforin har lagt sig.

Folket enas

Trots konflikterna visar en enkät som FIFA låtit göra att nästan 80 % av sydafrikanerna anser att VM-spelen förenar folket. Det tror också turneringschef Pertti Alaja.

Kapstadens invånare firar VM-lottningen i december 2009. Enligt undersökningar är sydafrikanerna entusiastiska över tävlingarna. Foto: Flowcomm, Flickr.com (Creative Commons)

Stortävlingar är utmärkta när det gäller att skapa hopp, tro och konkreta förbättringar i människors liv. Fotbollen förenar och erbjuder ett språk som man inte behöver några ordböcker för att tolka säger han.

Också Tarja Valtonen-Simão menar att VM-spelen är en patriotisk sak för sydafrikanerna.

Och det ska vi unna det här hårt prövade folket. Jag önskar bara att också andra än den rika eliten ska gagnas av spelen.

Skribent: Teija Laakso / maailma.net, Global.finland.fi