Arkiverad

Vad åstadkommer 15 euro för skolan i Nepal?

Temaartiklar Globalt & lokalt
Publicerad: 15.02.2010

En privat donator har utmanat finländarna att banta. För varje kilo som tappas betalar donatorn 15 euro som går till förbättringen av Nepals lärarutbildning. Vad får man alltså för ett kilo fläsk?

Bild: andyw23 Flickr.com (Creative Commons)

Ur barnens synvinkel

För en insats på 15 euro kan man få ett barn att börja gå i skola, eller få ett barn som avbrutit skolgången att ta upp den igen.

För 15 euro kan man

 • köpa skolböcker för ett läsår (årskurserna 1-10)
 • köpa 30 skolhäften, vilket räcker för tre barn i lågstadiet (i Nepal har många familjer inte råd att köpa häften och pennor som behövs i skolan så därför går barnen inte i skola)
 • köpa två skoluniformer om man bor på landsbygden, och en om man bor i staden
 • bekosta stödundervisning för tre månader (nästan 40 % av eleverna i första klassen avbryter skolgången eller går om klassen)
 • betala provavgifter för fem barn i en landsbygdsskola, där man har tre prov per år (många elever kan inte utföra proven eftersom de inte har råd med avgifterna)

Ur lärarnas synvinkel

För 15 euro kan man

 • köpa tavelkritor för en hel klass för ett år
 • köpa 200 kartongark som räcker för en klass bildkonstlektioner i en månad
 • köpa pennor och papper för ungefär en klass
 • köpa en bra engelsk ordbok eller två nepalesiska ordböcker
 • köpa grundmaterial för en lågstadieklass: alfabettavlor på engelska och nepalesiska, nummertavlor, bildtavlor med djur, växter, månader, veckodagar osv.
 • betala månadsersättning till en småbarnspedagog för undervisning av 20 barn om dagen (i 3-4 årsåldern)
 • köpa pulpeter till fem elever
 • köpa två volleybollar eller fotbollar (många skolor har inga idrotts- eller lekredskap alls)
 • köpa en tio liters vattenrenare som kan användas i minst tre år
 • köpa 30 vattenmuggar av metall

Ur skolornas synvinkel

 • för 45 euro kan man köpa ett skåp för förvaring av skolmaterial
 • för 30 euro får man hängare för 30 elevers skolväskor
 • för 100 euro kan man anställa en lärare för en månad i lågstadiet
 • för 150 euro kan man bygga ett avträde i ett lågstadium
 • för 150 euro kan man skaffa en 2000 liters vattenbehållare
 • för 200 euro får man de böcker som ett lågstadiums bibliotek behöver
 • för 200 euro får man en matta i klassrummet och en krittavla på klassväggen, där de elever som inte har pennor eller häften kan göra övningsuppgifter
 • för 200 euro kan man skaffa pulpeter till en hel klass
 • för 2000 euro kan man bygga klassrum, om kollektivet deltar i byggnadsarbetet
 • för 10 000 euro kan man bygga en skola med fem klassrum

Uppgifterna har sammanställts av programkoordinator Dahal Bhola Prasad på Finlands ambassad i Nepal. Global.finland.fi