Arkiverad

Från anatomi till mirakelpiller

Studentliv
Publicerad: 10.02.2010

Den trevligaste sidan av apoteksyrket är det sociala, berättar Heidi Silvennoinen. Det sociala var dock inte det enda som lockade Heidi att söka sig till farmaceututbildningen efter gymnasiet. Studieområdet förenar dessutom tre intressanta ämnen: matematik, fysik och kemi.

Heidi studerar farmaci för andra året.

De som studerar farmaci blir farmaceuter på tre år och ca femtio fortsätter årligen till provisor dvs. magister. De fördjupade studierna förbereder dem för en forskar- eller chefsbefattning.

De studerande får ett färdigt uppgjort schema och måste till största delen avlägga kurserna i en bestämd ordning. Till sluttenterna läser de bl.a. farmakologi (studiet av hur substanser, i detta fall olika läkemedel, interagerar med levande organismer för att åstadkomma en funktionsändring), farmakognosi (läran om naturprodukter vilka används som läkemedel eller vid framställning av läkemedel) och människans fysiologi.

Praktik och teori går passligt hand i hand. Laboratoriearbetet är en motvikt till utantilläsningen, berättar Heidi.

Praktisk erfarenhet får man också genom att jobba under studietiden. På somrarna får praktiskt taget alla farmacistuderande jobb inom branschen. De utexaminerade farmaceuterna får främst jobb på apoteken, men också inom läkemedelsindustrin och på sjukhusen. Heidi konstaterar att farmaceuternas och läkarnas arbete har kommit varandra närmare under de senaste åren.

Man strävar efter expertis genom samarbete. På apoteket får man inte ställa en diagnos, men en läkare kan å sin sida behöva råd av en farmaceut när det gäller t.ex. ett läkemedels biverkningar. Man kunde förstås öka samarbetet ytterligare.

Även släktingarna litar på yrkesskickligheten, då de genomgående breder ut innehållet i sitt medicinskåp för studerande på besök. Den blivande farmaceuten själv har lärt sig att förhålla sig till medicinerna på ett nytt sätt tack vare läroböckerna.

Nu förstår jag att det inte finns några mirakelpiller, utan att t.ex. smärtstillande medel bara lindrar symtomen. Nuförtiden har människorna för bråttom för att vara sjuka, beklagar Heidi.

Heidi har aktivt deltagit i både Universitets farmaciekår och Finlands Farmacistuderande rf. i Helsingfors

Att delta i organisationsverksamheten ger erfarenhet och ansvarskänsla. Dessutom är det bra att bekanta sig med fältet också på det här sättet redan under studietiden. I Finland finns det ganska få farmaceuter, vilket gör att många som arbetar inom branschen blir bekanta förr eller senare.

Text: Salla Laaksonen, Helsingfors universitets webbredaktion
Foto: Veikko Somerpuro
Översättning: Valtasana Oy