Arkiverad

TekNatur final!

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 08.02.2010

TekNatur, som är en tävling i teknik och naturvetenskap för åk 7-9 och gymnasiet i de finlandssvenska skolorna, arrangerades igen på Arcada i Helsingfors.

Foto: TekNatur

TekNatur har utvecklats till ett flertal tävlingar sedan starten 1993, men det grundläggande syftet består av att väcka intresse för naturvetenskap och teknik.

Lördag 6.2.2010 var finalerna öppna för publik. Programmet innehöll
en sjukamp för sjundeklassister, utställning av tävlande projekt, demonstration av LEGO-robotar och prisutdelning. Därtill höll professor Mikael Fortelius en föreläsning med ämnet Naturligt urval före Darwin.

TekNatur består av fyra olika tävlingar:

  • TekNatur/Projekt, en projekttävling för åk 7-9 och gymnasiet
  • TekNatur/Skriv, en uppsatstävling för åk 7-9
  • TekNatur/Sjukamp, en tävling för sjundeklasser
  • TekNatur/Cern, en fysiktävling för gymnasiet

Projekttävlingen är den äldsta TekNatur-tävlingen och för tillfället även den enda som arrangeras för såväl årskurs 7-9 som gymnasiet. I tävlingen kunde man ensam eller i en grupp bestående av högst fyra elever göra ett projektarbete i en av följande ämnesgrupper: Matematik och datorer, Fysik, kemi och teknik eller Biologi och miljökunskap. Arbetet kunde göras som ett forskningsprojekt, ett resultat baserat på experiment eller en uppfinning.

Sjukampen arrangeras för sjundeklasser, uppsatstävlingen Skriv för elever i åk 7-9 och fysiktävlingen CERN för gymnasieelever.

TekNatur/CERN – Fysiktävlingen 2009 är avgjord!

De fem elever som klarade sig bäst i provet är:

Madeleine Ekblom, Ålands lyceum, 30/36 poäng
Janne Luukkaa, Mattlidens gymnasium, 30/36 poäng
Johan Grönholm, Ekenäs gymnasium, 26/36 poäng
Robert Rehn, Ekenäs gymnasium, 26/36 poäng
Joachim Grundström, Borgå Gymnasium, 24/36 poäng

Emelie Krook (Närpes gymnasium) och Jessica Åsbacka (Gymnasiet Lärkan) segrade i utlottningen av två vinstresor.

De fem bästa eleverna belönas med en resa till kärn- och partikelfysiklaboratoriet CERN i Schweiz.

TekNatur-kontaktlärare i skolorna

De flesta skolorna har en egen TekNatur-kontaktlärare som sprider information om tävlingen i sin skola. Vet du inte om din skola har en TekNatur-kontaktlärare eller vill veta vem det är kan du kontakta TekNaturs informatör på 040 570 6813 eller teknatur@teknatur.fi.

TekNaturs arrangörer är: Svenska tekniska vetenskapsakademien i Finland, Tekniska Föreningen i Finland, Driftingenjörsförbundet i Finland, Fysikersamfundet i Finland och yrkeshögskolan Arcadas ingenjörsutbildning.

Källa: Tekniska Torget – TekNatur