Arkiverad

Käften upp - orden är vår rättighet!

Temaartiklar Idrott & hälsa
Publicerad: 01.02.2010

Att skriva raplyrik om sitt eget liv kan öppna nya perspektiv på världen – och till exempel få en att tänka på rättigheterna för barnen i utvecklingsländerna.

Bild: Plan Suomi

Nuoret kuulkaa, kaikki mukaan
tarkotushan ei oo sulkee suuta
vaan käyttää, eli kaikki huutaa:
”Nuorten asioita pitää muuttaa!”

( Hör hit unga, alla med
meningen är inte att hålla käften
utan använda den, så alla skriker:
“De ungas saker måste ändras!” )

Plan Finland publicerade rap-läromedelsmaterialpaketet Turpa auki – sanat on meidän oikeus! ( Käften upp – orden är vår rättighet! ) i slutet av förra veckan på Educa-mässan i Helsingfors.

Barn och ungdomar ska höras och man ska lära dem att hålla fast vid sina rättigheter. Men hur?

Till exempel genom att ge dem en chans att skriva sin egen raplyrik.

Självskrivna raptexter ger de unga en chans att avslöja vad de verkligen tycker om vad som händer i världen, men samtidigt tryggt gömma sig bakom konsten, säger Elina Kannosto, som är musiklärare på specialskolan Naulakallio i Helsingfors.

- Rap är en bekant och trygg genre för de unga, och de kan redan reglerna. Därför öppnar rapen så många möjligheter i undervisningen.

Kannosto har varit med och tagit fram Plan Finlands läromedelspaket Turpa auki – sanat on meidän oikeus! (Käften upp – orden är vår rättighet), som publicerades i slutet av förra veckan på Educa-mässan i Helsingfors.

Med hjälp av läraomedelspaketet kan de unga göra rapsånger om barnens rättigheter och om saker som är viktiga för dem själva. Materialet är speciellt avsett för högstadiets undervisning i modersmål och musik.

Rap tar dem från det egna livet till världen

Ungdomar från Finland och Senegal gjorde tillsammans en CD-single. Foto: Plan Suomi

Läromaterialet som nu publiceras är baserat på Plan Finlands tidigare Turpa auki-raplyriktävling (Käften upp) och också på det rapprojekt som man inledde i Naulakallios skola år 2005.

Avsikten med projektet, som fortfarande är i gång, är att unga som är i fara att marginaliseras kan få sin röst hörd genom rapen.

Och nog hörs de ungas röst alltid. Enligt Kannosto skrev de unga först provocerande texter – med droger, svordomer och våld – men det ändrades då ungdomarna märkte att texterna blev bättre ju ärligare de skrev.

Att skriva om sitt eget liv kan också öppna nya perspektiv på världen för ungdomarna – och till exempel få dem att tänka på rättigheterna för barnen i utvecklingsländerna.

Enligt Kannosto är de unga öppna för att identifiera sig med andra kulturer om de först får skriva om sina egna liv och uppleva att de blir hörda.

- När ungdomarna vet att deras egen kultur är värdefull så minskar deras fördomar mot andra kulturer.

Men också läraren måste våga lära sig.

- Men hjälp av rapen kan lärarna i bästa fall komma åt att utbyta sådana djupa tankar med eleverna som sällan stiger fram i vardagen, säger Kannosto.

När mötena mellan läraren och ungdomarna är äkta så hinner vardagens problem och världens sorger inte växa sig monsterstora i de ungas sinnen.

När ungdomarna vågar skriva om livet sådant som det är kan resultatet, förutom en ökad internationalisering, också vara – konst!

Text: Anna-Kaisa Hiltunen, Global.Finland.fi

Du kan läsa mer om projektet Turpa auki på deras hemsida www.turpaauki.fi/ (på finska).

Lyriken i början av artikeln är från rapparen Standus låt Turpa auki. Låten är en del av Plan Finlands och WSOY:s bok- och skivpaket Turpa auki, som publicerades 2007.

Plans Turpa auki – sanat on meidän oikeus! ( Käften upp – orden är vår rättighet! ) -läromedelspaketet innehåller information om barnens rättigheter och om rapmusik. Där finns också råd om hur man skriver raplyrik. Dessutom finns där en cd-skiva med sju olika sorts beat att användas som ljudbakgrund för låtarna.