Arkiverad

Renare luft - varmare planet

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 27.01.2010

Det talas mycket om klimatuppvärmning och vad kan göras för att motverka den. Men det finns problem: svaveldioxid och vissa små partiklar som är skadliga för människan kyler ned klimatet, och därför får klimatförändringen fart av att man begränsar dem.

Luftrening kan värma upp klimatet i överraskande grad. Foto: Monsieur.Zenein, Flickr.com (Creative Commons)

Konflikten mellan att samtidigt bekämpa luftföroreningarna och klimatförändringen uppmärksammas av fyra klimatforskare i en färsk artikel i tidskriften Science. Enligt författarna kan begränsandet av utsläppen av små partiklar ha stora men ännu svårmätbara effekter på klimatförändringen.

Om vi renar luften okontrollerat får vi renare luft, men temperaturen kan stiga mera än vad vi räknar med, säger en av författarna, professor Markku Kulmala vid Helsingfors universitet.

Små partiklar som väller fram ur skogen och många små partiklar från industrin kyler ned klimatet. De bidrar till molnbildningen, och molnen reflekterar solstrålarna tillbaka till rymden. Andra små partiklar, såsom svart kol eller sot som bildas vid ofullständig förbränning, värmer i sin tur upp klimatet. Svart kol förstör också hälsan.

Först borde vi få ner utsläppen av svart kol, för det både skadar hälsan och höjer temperaturen. Men vi måste också minska växthusgaserna, säger Kulmala.

Man har uppskattat att sotutsläppen och minskningen av svaveldioxidutsläppen i hög grad har försnabbat uppvärmningen av det arktiska området på senaste tid. Uppskattningarna av hur stor uppvärmande effekt begränsningarna av partikelutsläppen har är dock osäkra.

I extrema fall ökar en luftrening uppvärmningen med en faktor på två eller tre.

En sannolik effekt är en ökning på 30–50 procent jämfört med vad man hittills antagit.

Det mera sannolika alternativet innebär omräknat i celsiusgrader att om den ursprungliga prognosen ger en höjning av två grader skulle höjningen till följd av luftreningen vara tre grader.
Om luften inte renas har det också sina följder.

I Finland sjunker den genomsnittliga livslängden med flera månader till följd av små partiklar och i Kina med flera år.

Text: Mikko Puttonen, Helsingfors universitets vetenskapsnyheter
Översättning: Eva Wahlström