Arkiverad

Dynga och as

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 20.01.2010

Madagaskar, den tropiska ön som under tiotals miljarder år varit isolerad från den övriga världen, är ett idealiskt naturlaboratorium.

Foto: Tuomas Kankaanpää

Man har hittat arter på Madagaskar som inte lever i någon annan del av världen, till exempel hundra endemiska aparter — och 250 endemiska dyngbaggar, som har specialiserat sig på att äta dyngan från dessa apor. – Ur dyngbaggarnas synvinkel har det emellertid rått brist på dynga, och dyngan har varit för ensidig eftersom det inte funnits till exempel hov- och klövdjur på ön, säger Heidi Viljanen.

Hon disputerade 27.11.2009 vid biovetenskapliga fakulteten på hur naturhistorien, den mänskliga bosättningen och boskapsskötseln har inverkat på dyngbaggesamhällena på Madagaskar.

Naturen är uppfinningsrik

Den knappa dyngfödan har räckt till för liknande skalbaggsarter eftersom de under evolutionen har specialiserat sig på att leva på olika höjder i skogsterrängen eller på att äta under olika tider på dygnet. Majoriteten av skalbaggsarterna har också utvidgat sin meny till att omfatta exempelvis as.

danielguip, Flickr.com (Creative Commons)

En annan ung forskare vid campus i Vik, Helena Wirta, disputerade på dyngbaggarna på ön bara en vecka tidigare. Hon konstruerade släktträd som beskriver baggarnas evolution och som bygger på flera olika genområden.

Båda forskarna är bekymrade för dyngbaggens framtid.

- Människan är dyngbaggarnas värsta fiende. Nittio procent av Madagaskars skogar är utplånade, påpekar Wirta. – Avverkningen av en enda skogsdunge kan döma flera arter till utrotningsdöden eftersom dyngbaggarna — i likhet med många andra arter — förekommer på mycket begränsade områden, säger Viljanen.

Läs mer om Madagaskars finländska projekt i bloggen Tutkimusretkellä – Yliopisto-lehti tutkijoiden matkassa (på finska)

Text: Pauliina Susi, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström