Arkiverad

Finländare bantar för Nepal

Temaartiklar Globalt & lokalt
Publicerad: 11.01.2010

Gick du upp extra kilon under julhelgen? Genom att bränna julkilon kan du göra gott för dig själv samt för nepalska barn.

Institutet för hälsa och välfärd THL samordnar våren 2010 en bantningskampanj, som startar på initiativ av en finländsk privatperson. Personen köper nedbantade kilon av personer som är fast bosatta i Finland till ett pris av 15 euro per kilo. Medlen används till förmån för lärarutbildningen i Nepal.

Nepalska barn i sina skoluniformer i Kathmandu, Airport School. Bild: Oude School, Flickr.com (Creative Commons)

Kampanjens bakgrundsfigur förbinder sig att lösa ut bantningskilon till ett maximalt värde av tio miljoner euro under 2010. Utrikesministeriet övervakar att pengarna går till rätt ändamål och följer upp hur de används.

Finland har länge understött undervisningssektorn i Nepal. Programmet Utbildning för alla har lyckats omfatta allt fler flickor i grundundervisningen i Nepal. År 2004 deltog 78 procent av flickorna, medan andelen i maj 2009 ökat till 92,6 procent. För pojkarnas del är motsvarande siffror 89,3 och 94,7.

Problem som kvarstår är avbrutna studier, proppfulla klasser och bristen på kompetenta lärare. Skillnaderna är stora mellan landets olika delar, liksom mellan olika befolkningsgrupper.

Den åttaåriga grundutbildningen omfattar i medeltal 44 elever per lärare. Sju lärare av tio är utbildade. Omkring en tredjedel av lärarna inom grundundervisningen är kvinnor.

Utöver grundundervisningen ska Finland rikta sitt stöd till yrkesutbildningen. Den är ytterst viktig i ett land där personer under 18 år utgör 48 procent av befolkningen.
Vägning i församlingarna

Personen bakom kampanjen önskar att de finländska evangelisk-lutherska församlingarna kan vara med och arrangera vägningen.

Den kan gå till så att bantaren som deltar i kampanjen (den som ”säljer kilon”) går till ett ställe som församlingen anvisar för att vägas senast den 7 februari 2010. Församlingen antecknar säljarens namn, födelsedatum, startvikt, längd och idealviktens nedre gräns. I maj 2010 vägs personen igen och slutvikten och antalet ”köpta kilon” antecknas.

Församlingarna skickar uppgifterna till THL, och utifrån informationen fastställs stödsumman till förmån för lärarutbildningen i Nepal.

Institutet för hälsa och välfärd informerar närmare om kampanjen i januari och ger då anvisningar om vägningar och om hur de nedbantade kilona anmäls.

Källa: global.finland.fi