Arkiverad

Hur känns en risk?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 18.11.2009

Temperamentet dikterar i hög grad hur allvarligt människor uppfattar de risker de möter.

Har du någonsin hoppat bungyjump? Bild: zenig (Creative Commons)

Människan bedömer inte risker endast med förnuftet. Temperamentet dikterar i hög grad hur allvarligt människor uppfattar de risker de möter. Upplevelsen av hot påverkas också av tillfälliga attityder.

Får jag en hjärtattack på grund av den feta mat jag äter? Får jag sparken? Kommer planet att kapas av en terrorist? Livet är farligt. Men Sointu Leikas, som är forskare i psykologi, vet att människor förhåller sig på olika sätt till risker. Särskilt ett karaktärsdrag, neurotiskhet eller negativt temperament, gör människor särskilt rädda för risker.

Vissa människor upplever mycket lätt negativa känslor när de möter negativa fenomen. De reagerar också mycket starkt på dem, beskriver Leikas den neurotiska personligheten.

Leikas har i sina publikationer behandlat sambandet mellan neurotiskhet och riskupplevelse. I opublicerade studier har hon också testat hur andra personlighetsdrag är förknippade med riskbedömning.

Inget annat drag än neurotiskhet har ett så tydligt och starkt samband med bedömningen av hög risk, berättar forskaren, som arbetar på psykologiska institutionen vid Helsingfors universitet. Personlighetsdrag anses delvis vara medfödda, delvis formade under den tidiga barndomen. De är därför djupt rotade i människan. Men en tillfällig motivation kan också påverka riskbedömningen.

När vi blir skrämda eller när vi har orsak att vara försiktiga är vi inställda på att vika undan. Motivationstillståndet befaller oss att undvika negativa saker. I det här tillståndet bedömer vi också risker som högre oberoende av temperament.

Rationellt resonerande är inte det enda medlet vi använder när vi bedömer riskerna med kärnkraft och genmodifierad mat eller risken för infarkt. Upplysningen har sina gränser.

Upplysningskampanjer har dålig effekt när det gäller att få människor att förstå att de riskerar sin hälsa på något plan. Människor bedömer riskerna för egen del alltför lågt. På motsvarande sätt är det svårt att övertyga människor som är rädda för något om att det inte är farligt.

Text: Mikko Puttonen, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättare: Eva Wahlström