Arkiverad

Djupt djurintresse

Temaartiklar Studentliv
Publicerad: 11.11.2009

Jag var som många tjejer – jag var en hästtjej och det var en barndomsdröm att bli veterinär, berättar Isabella Horn om sitt val att studera veterinärmedicin.

Foto: Veikko Somerpuro

I början handlade yrkesvalet om att man fick jobba med djur. Under de fyra åren Isabella studerat har yrket trots allt öppnat sig på ett nytt sätt.

Intresset för medicin har djupnat, det här är så komplext. För mig var den tyngsta och samtidigt den intressantaste perioden under studierna de kliniska ämnena. Det var vad jag kom hit för att lära mig, säger hon.

Per år tas ungefär 50-60 nya studerande in till fakulteten. Studierna skiljer sig från många andra akademiska studier i och med sin skolaktighet.

Alla kurser är gemensamma för en årskurs, man får ett schema på hösten. Det finns plats för en del valfria kurser i början på året, det finns ett så kallat ”fönster” i schemat. Under en typisk studiedag har vi föreläsningar från kvart över åtta till tolv, sedan följer praktiska övningar, till exempel dissektioner, labbövningar och undersökningar av djur.

Första året läser man grunderna – anatomi, fysiologi och biologi till exempel. Sedan kommer de kliniska studierna då man lär sig om sjukdomarna. Femte året gör man praktik.

Den här lilla hunden har besökt veterinären. Bild: cobalt123, Flickr, Creative Commons.

De ämnen man har fördel av att vara duktig på är matematik och fysik. Kemi och biologi är också nyttiga, främst med tanke på inträdesprovet. Själva inträdesprovet gick ut på problemlösning, man måste kunna tillämpa kunskap.

Föreläsningarna vid fakulteten går mest på finska och engelska. Men många av lärarna kan svenska, och nu har veterinärmedicinska fakulteten fått sin första svenskspråkiga professur. Finskan tycker Isabella att man som svenskspråkig inte behöver vara orolig för.

Man kan ju skriva tentsvar på svenska, och i praktiken lär man sig nog finska här. Har man lusten så ska man så klart försöka!

Studierna innehåller också en del föreläsningar om etik, och det tycker Isabella är bra.

Djuren ses idag ofta som ägodelar. Som veterinär måste man inför svåra situationer komma ihåg att man har valmöjligheter. Det gäller att försöka kompromissa, tala med ägaren, följa lagstiftningen och ta sig tid att tänka efter även då det är stressigt.

Text: Nina Virtanen, Helsingfors universitets webbredaktion