Arkiverad

Doktor Livingstone digitalt

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 06.11.2009

År 1855 anlände upptäcktsresanden och missionären David Livingstone som första europé till vattenfallet Mosi-oa-Tunya. Han döpte om dem till Victoriafallen efter Englands drottning. Mer än hundrafemtio år senare digitaliseras hans brevväxling.

David Livingstone var en brittisk missionär och upptäcktsresande. Bild: Smithsonian InstitutionFlickr, Creative Commons

År 1841, då David Livingstone första gången reste till Afrika var kontinentens inre huvudsakligen okänt för européer, som såg det som en stor vit fläck på kartan. 1849 nådde han Ngamisjön, följde Kongofloden till dess källaflod Lualaba och såg, som första europé, 1855 Victoriafallen.

Livingstones brevväxling finns bevarad i staden Livingstones museum. Det är Finlands ambassad i Zambia som finansierar projektet.

Friday Mufuzi visar fotografier från 1800-talet. Bild: Kuutti Koski.

Ordning på arkiven

Vi kliver in i stadens Livingstones museums torn, som är fyllt av pappkartonger försedda med etiketter.

När vi började med projektet var allt det här en enda röra, berättar museets historiker Friday Mufuzi. Det första skedet i projektet, innan den egentliga digitaliseringen av materialet påbörjas, går ut på att sortera arkivmaterialet. I det ingår, förutom Livingstones brev, gamla tidningar, statliga dokument, fotografier, kartor och stamhistoriska dokument.

Digitaliseringen av materialet i Livingstone utgör en del av Zambias nationalarkivs stödprojekt. Det egentliga nationalarkivet är beläget i Lusaka, Zambias huvudstad. Projektet har fått understöd av Finlands ambassad sedan år 2004, ur anslagen för lokalt samarbete. I nationalarkivet har man hittills digitaliserat tusentals fotografier, kartor, grammofonskivor samt dokument från det brittiska Sydafrikahandelskompaniet från tiden kring sekelskiftet.

Museet i Livingstone inkluderades i projektet på grund av sitt viktiga arkivmaterial och man började sortera det sommaren 2009. Museichefen Vincent Katanewka uppskattar att ungefär en tredjedel av materialet nu är sorterat. Man har också börjat med digitaliseringsarbetet.

För digitaliseringen har museet skaffat två digitalkameror, två datorer, och externa hårdskivor. Två av arkivets anställda har fått utbildning i digitalisering av nationalarkivet.

Doktor Livingstones brev, förmodar jag. Bild: Kuutti Koski

Vi går in i historikern Mufuzis arbetsrum, där Livingstones brev för närvarande finns. Museet har mycket arkivmaterial men dåligt med utrymme. Vi betraktar de sköra pappren och den snirkliga handstilen. Så mycket kan jag se att ett av breven är riktat till Livingstones yngre bror.

Byråkratiska krumelurer

Museets personal anser att det har blivit svårare att få statliga publikationer till arkivet sedan Kenneth Kaunda kom till makten år 1991. Enligt författningar ska publikationerna automatiskt levereras till arkivet, men i praktiken är nationalarkivet nu för tiden tvunget att betala för det material de får.

Arkivet sorterar numera under turismministeriet, vilket också har medfört svårigheter. Projektet förverkligas i samband med museet, men enligt Katanekwa handlar det mer om att sprida information och gynna forskning än om att främja turism:
Den största nyttan med det här projektet är att historien och kulturen görs levande och att allmänheten får tillgång till den.

Text: Kuutti Koski.

Skribenten arbetar som högskolepraktikant vid Finlands ambassad i Zambia. Artikeln har publicerats tidigare på www.global.finland.fi