Arkiverad

Klimatförändring på världens tak

Temaartiklar Globalt & lokalt
Publicerad: 06.10.2009

Högt uppe i Ladakhs bergstrakter i indiska Himalaya är klimatförändringen bokstavligen talat en fråga om liv och död. Varje vattendroppe är värdefull när regnen minskat och glaciärerna smälter.

Det är grönt i Ladakhs huvudstad Leh. Foto: Nimrod Bar, Creative Commons.

Vårt liv är hårdare än förr. Numera måste vi flytta getterna till ny betesmark varje månad, medan de förut kunde beta ett par månader på samma ställe. På grund av torkan kan vi inte heller samla ihop tillräckligt med hö på sommaren för att klara vintern, utan vi måste köpa vinterfoder åt våra djur. I år fick vi inget regn alls. Det är kallt, allt för torrt och mycket svårare att hitta mat åt djuren än det var ifjol. Då rann här små bäckar på sommaren, nu har de torkat in. Jag är bekymrad över min familjs ekonomi för getullen går inte heller åt nu. Ifjol fanns det ännu köpare. Kanske det är den ekonomiska krisen som är orsaken“, berättar nomaden Urgain Dorjey.

Liknande berättelser om klimatförändringens följder hör man ideligen i Ladakhs bergstrakter. Området är beläget i indiska Himalaya och klimatförändringen där har ännu inte undersökts i större utsträckning, men det råder inget tvivel om att temperaturen har stigit. Den indiska armén har fört statistik i 35 år och den visar att temperaturen i Ladakhs huvudstad Leh har stigit med en hel grad.

Urgain Dorjey klipper sina getter. Han är nomad och har märkt att betesmarkerna inte mera ger tillräckligt med föda. Foto: Kirsi Hantula

Krympande glaciärer

Som följd av att klimatet blivit varmare stiger snögränsen på Ladakhs berg högre upp varje år och glaciärerna krymper snabbt. Regnmängden har minskat och vintrarna har mindre snö. Snödrivor som når halvvägs upp på benen, som gamlingarna minns, förekommer inte mera.

Ladakhborna är rädda för hur det ska gå med jordbruket om glaciärerna smälter helt och hållet. Trakten är kruttorr och den årliga nederbörden sällan större än 80 millimeter regn, så det är möjligt att bruka jorden endast i de områden där man kan vattna med smältvatten från glaciärerna. Lokalbefolkningen uppskattar att 90 % av byarna i Ladakh är beroende av smältvattnet.

Att regnen har minskat ställer till med problem också i huvudstaden Leh, och utan att veta om det förvärrar turisterna problemen. Trakten är känd för sin buddhistiska kultur och sina snöklädda bergstoppar och har upplevt en veritabel turiststorm på senare år, som har fört med sig att man byggt tiotals nya värdshus och hotell i Leh.

Av tradition är man van vid att räkna varje vattendroppe i den torra omgivningen – husen har varken vattentoaletter eller duschar – men i de nya hotellen sparas det inte på vattnet. Hotellen har börjat bygga borrbrunnar för att utnyttja grundvattnet bättre. Många experter befarar att man redan nu använder för mycket av Lehs grundvatten, för det fylls inte på mera eftersom vintrarna bidrar med så lite snö. Experterna misstänker att det förr eller senare kommer en tid då alla stadens grundvattenreserver är slut.

Levnadsförhållandena i den isolerade bergsregionen Ladakh är hårda. Detta glömmer barnen dock genast när de börjar leka med varandra. Foto: alles-schlumpf, Creative Commons

Läget ser inte ljusare ut i de övriga byarna i regionen. Redan nu har invånarna i en by tvingats lämna byn på grund av vattenbristen, och blivit tvungna att flytta längre ner, närmare vattnet. “Under de kommande åren kommer vi att se fler likadana fall“, gissar Sonam Jorgas som är chef för Ladakhs ekologiska utvecklingscenter. “På två, tre år kommer man att befinna sig i samma situation i närheten av Leh också. Hela byar måste flytta för att få tillgång till vatten.

Himalaya alla floders moder

Och klimatet ser ut att bli ännu varmare i Himalaya. Många klimatmodeller visar att temperaturen i trakten kan stiga med ytterligare en och en halv grad under de nästa 50 åren. Forskare tror att det skulle påskynda glaciärernas smältande så mycket att bara 10-15 % av Himalayas glaciärer kommer att återstå om femtio år.

Om prognosen blir verklighet kan världen hamna i en aldrig tidigare skådad vattenkris eftersom många av Asiens största floder rinner upp i Himalayas glaciärer. Om deras källa sinar kan så många som en miljard människor bli utan sitt dagliga vatten.

Text: Kirsi Hantula, Global.Finland.fi