Arkiverad

Hjärnan föds ur kaos

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 29.09.2009

I den nyfödda råttans hjärna råder kaos. Nervcellerna är ännu bara löst kopplade till varandra. Samma gäller hjärnan hos människofostret under slutet av graviditeten.

Bild: Wikipedia

Akademiforskare Sari Lauri har med sin grupp ägnat sig åt att utforska centrala nervsystemets utveckling, dvs. hur det ur kaos uppstår ett nätverk av neuroner som effektivt behandlar information. Det är närmast fråga om de processer där kontakter mellan nervceller, eller synapser, bildas.

Lauri har tillsammans med sina kolleger lyckats skaffa ny kunskap om de proteiner som styr nervcellernas överlevnad och funktion, neurotrofinerna. I sin artikel som publicerades i The Journal of Neuroscience i september avslöjade de en tidigare okänd mekanism med vilken ett neurotrofin vid namn BDNF formar ett neuralnät av individuella nervceller.

BDNF behövs för att puffa på den kedjereaktion där en viss receptor i hjärnan – GluR5 kainatreceptorn – inhiberas, synapsämnena mognar och frigörelsen av transmittern glutamat ökar. Experiment visar att brist på BDNF hindrar den nyfödda råttans hjärna att utvecklas till en vuxen hjärna.

Det intressanta är att hjärnan själv organiserar sin utveckling. Den egna elektriska aktiviteten i den uppvaknande hjärnan utlöser händelsekedjan som BDNF-proteinet styr. Den självgående processen stöds av den exceptionella plasticiteten hos neuralnätet i utveckling. Den kolossala formbarheten gäller både nätets strukturer och verksamhet.

De upptäckter som vi beskriver i artikeln i The Journal of Neuroscience hjälper oss också att förstå hur sjukdomar i centrala nervsystemet uppstår, säger Sari Lauri. – Många av dem har sina rötter i människans tidigaste utveckling.

Text: Kimmo Luukkonen, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström