Arkiverad

Miljö och kommunikation - en viktig kombination

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 25.09.2009

Under sista veckan i augusti samlades studerande från Helsingfors universitet, där bland journalistik-, biologi-, geografi- och agroekologistuderande, i Tvärminne för att skapa nätverk för framtida samarbete i syfte att lösa miljöproblem. Malin Karlberg, journalistikstuderande, var en av de nöjda deltagarna.

Foto: Malin Karlberg

Tvärvetenskaplighet med tema miljö var den röda tråden i Miljö och kommunikationskursen i Tvärminne.

Kursen var mångsidig och varierande med många olika föreläsare och forskare inom flera olika ämnen, säger Karlberg.

För henne var denna kurs en utmärkt kombination av två ämnen som intresserar henne särskilt, journalistik och miljö.

Jag har alltid varit intresserad av miljö, för mig innebar det här inga svårigheter.

Magisternivåkursen Miljö och Kommunikation är ett samarbetsprojekt mellan Agrikultur-forstvetenskapliga, Biovetenskapliga och Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten samt Social och Kommunalhögskolan.

Syftet med kursen var att utbilda personer med tvärvetenskaplig syn på miljöfrågor. Det råder en brist på personer med djupare substanskunskap inom journalistiska yrken, samtidigt som det råder en brist på miljökunniga personer som kan förmedla sin kunskap till allmänheten.

Under övningarna och diskussionerna var det spännande att upptäcka hur olika man kan tänka som journalist och biolog.

Första veckan av kursen bestod av föreläsningar och övningar vid Tvärminne zoologiska station i Hangö. Varje dag hade olika tema, t.ex. fågelskådarutflykt, laborationer och journalistiska föreläsningar.

Det var väldigt intressant att ge sig ut på båtresa, vi tittade närmare på vattenfyllda bergsfördjupningar, så kallade hällkar, förklarar Karlberg.

Kursen avslutades med ett seminarium under vilket deltagarna presenterade sina miljörelaterade reportage och artiklar. Karlberg, som skrev sitt slutarbete om hur läkemedel sprids ut i våra vatten genom reningsverken, hoppas kunna påverka sina läsare.

Tvärminne

Kursen Miljö och kommunikation och andra miljökurser på svenska

Text: Nathalie Edman, Helsingfors universitets webbredaktion