Arkiverad

För mycket sällskap krymper fiskens hjärna

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 14.09.2009

Det gör inte detsamma för fisken om det råder trängsel i fiskodlingen där fiskynglen kläcks och fiskarna växer upp. En färsk undersökning visar nämligen att hjärnorna hos fiskar som fötts upp i grupp kan bli betydligt mindre än hos dem som vuxit upp i naturen.

Bild: Wilma Hurskainen

Forskare vid Helsingfors universitets institution för bio- och miljövetenskaper upptäckte att den sociala miljön formar fiskarnas hjärnor mera än väntat. Verkningarna på hjärnan berodde också på om fiskens naturliga omgivning är hav eller sjö. Studien publicerades i serien Proceedings of the Royal Society B.

Forskaren Abigél Gonda i professor Juha Meriläs forskningsgrupp samlade späda småspiggar i Östersjön, i Vita havet och i två sjöar i Finland och Sverige. Fiskpopulationerna var genetiskt klart differentierade.

Småfiskarna från sjö- respektive havspopulationer odlades individuellt och i gruppbassänger. Därefter jämfördes den relativa storleken hos fiskarnas hjärnor. Dessutom undersökte forskarna hur fem olika hjärnområden utvecklats.

Hjärnorna hos sjöfiskarna som vuxit upp i grupp blev klart mindre än normalt.

Gruppodling är en onaturlig situation för sjöfiskar. De lider av den för de är inte anpassade till att leva i flock, förklarar Merilä.

För havsfiskarna gick det annorlunda. Hjärnorna hos de gruppodlade individerna blev en aning större än hos de individuellt uppfödda, trots att skillnaden var liten.

Både hos sjö- och hos havsfiskarna förstärktes vissa hjärnområden av skillnaderna i odlingsmiljön. Hos de småspiggar som växte individuellt utvecklades de hjärnområden som svarar för luktsinnet snabbt, medan hjärnområden som svarar för synsinnet utvecklades hos de gruppodlade.

Studien förstärkte uppfattningen att odlingsförhållandena i fiskodlingsanstalterna borde motsvara den naturmiljö där ynglen har insamlats och där det är meningen att de ska släppas ut som stora.

Text: Kirsikka Mattila och Mikko Puttonen, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström