Arkiverad

Ungdomar på Nairobis gator besegrar fattigdomen med egna krafter

Bloggar Globalt & lokalt
Publicerad: 07.09.2009

Det här är det bästa som hänt oss, att vi började jobba med Undugu, säger Joseph Ng’ang’a som bor i Nairobis slumområde Kawangware, och nickar mot grönsaksodlingen intill.

Maxwell Njenga (till vänster) sköter Dasas ekonomi, Peter Kang’ethe är ordförande, vice sekreterare är John Ndungu, vice ordförande Joseph Ng’ang’a och sekreterare Patrick Njenga. De vill lära sig mera om affärsverksamhet så att de ska kunna sälja majsen de odlar. Foto: Anna-Kaisa Hiltunen.

Ng’ang’a och hans vänner vattnar sitt majs- och tomatland som består av några kvadratmeter jord, omgiven av ruckel där folk bor. Medan pojkarna arbetar talar de om aktuella problem och den tur de hade när de fick kontakt med socialarbetarna från Undugu Society of Kenya. Nu har socialarbetarna kommit på sitt veckobesök för att träffa Ng’ang’a och hans vänner i ungdomsgruppen.

Gruppen heter Dasa och Ng’ang’a är vice ordförande. Dasa är ett av Undugus stödobjekt; organisationen hjälper barn och ugndomar från gatan, och slumområdenas så kallade riskgrupper, att få grepp om sitt liv.

Från småbrottslingar till instruktörer

Undugu bedriver empowermentverksamhet bland gatuungdomar i deras egen miljö så att de ska hitta lämplig sysselsättning och arbete. Med deras stöd är det meningen att ungdomarna ska kunna ta sig ur fattigdomen med egna krafter.

I praktiken arbetar Undugus socialarbetare med Dasa och andra ungdomsgrupper. De går runt på gatorna i Nairobi, pratar med ungdomarna, uppmuntrar dem att skapa förändring, fixar verkstäder och berättar om utbildningsmöjligheter.

I verkstäderna lär ungdomarna sig bland annat om affärsverksamhet i liten skala och hur man förebyggar HIV-smitta. Dessutom kan med stöd av Undugu slutföra sin grundskola eller sina gymnasiestudier, eller, om man vill ha yrkesutbildning så kan Undugu hjälpa till med att hitta läroavtalsplatser och bidra till kostnaderna.

Det är just arbete och sysselsättning som ungdomarna från gatan och slummen behöver: för de flesta av dem börjar dagen med att man försöker få jobb, och hittar man inget betyder det att man inte har pengar eller mat den dagen.

Och när fattigdomen och hungern känns för svår tar man till fickstölder och andra brott.

Förut kallades vårt område för Kenya “Wallet” för vi stal plånböcker alla dagar. Nu behöver vi inte göra det mera för vi jobbar med Undugu konstaterar Vincent Ingalia, medlem av ungdomsgruppen Deliverance, också han bosatt i Kawangware.

Gruppen har lyckats förmedla sina kunskaper och färdigheter också till andra grupper, i och med Ugundus verkstäder. De är drygt 30 unga män som rör sig i Kawangware och andra slumområden i Nairobi, och då berättar de om droger och HIV, det vill säga de fattiga trakternas dagliga angelägenheter men vilkas risker invånarna knappt känner till.

Vi hoppas på att få ihop så mycket pengar att vi i framtiden kan skaffa en mikrofon och högtalare. Det skulle underlätta vårt upplysningsarbete, säger Ingalia.

Alla är bra på någonting, till exempel bollspel

Vincent Ingalia (till vänster) och Michael Nderitu från gruppen Deliverance försöker få hantlangarjobb varje dag. De drömmer om fast arbete som skulle garantera mat för dagen. Foto: Anna-Kaisa Hiltunen.

Ungdomarna i Kawangware har en stark tro på sin framtid: en vill tillbaka till gymnasiet, en annan vill bli rappsångare eller idrottsstjärna och en tredje tänker arbeta för Undugu.

Vi tänker sätta upp ett litet grönsaksstånd och vi har också planerat en biltvätt eller att starta en sopsamlingscentral. Men först av allt måste vi få en ordentlig vattentäkt planerar Joseph Ng’ang’a.

Men alla är inte bra på samma saker, påpekar ungdomarna. Därför tänker pojkarna i Deliverance också ta fotboll på allvar, vid sidan av business och yrkeskunskap.

Många av oss är bra på fotboll fast vi kanske inte har businessinstinkter. Bollspel garanterar att alla har något vettigt att göra, ingen ska behöva sitta sysslolös säger Vincent Ingalia.

Därför hoppas Deliverance att Undugu ska sponsra gruppens fotbollslag så att de ska kunna träna regelbundet och få delta i lokala turneringar.

Kanske någon av killarna ännu har en framtid som fotbollsstjärna.

Anna-Kaisa Hiltunen, Global.Finland.fi

Från barnhem till ungdomsrörelse

Undugu Society of Kenya grundades år 1973 och den är en av de äldsta organisationerna som arbetar för gatubarnens väl i Kenya.

Ursprungligen hjälpte man gatubarn- och unga i barnhem. År 2006 tog man i bruk en ny arbetsmetod som går ut på att man hjälper gatubarn och så kallade riskungdomar i slummen, i naturliga ungdomsgrupper.

Ugundus ungdomsgrupper väljer själva ordförande, sekreterare och kassörer och beslutar om sina regler. Ugundu tillåter inte narkotika eller brottslighet. Meningen är att gruppmedlemmarna ska bli mera ansvarsfyllda redan i och med att man organiserar sig.

Grupperna erbjuds utbildning i levnadskonst, affärsverksamhet och yrken. Ungdomarna ska kunna ta sig ur fattigdomen genom att utnyttja sina nya färdigheter.

Gruppernas ledare får utbildning i att lära sina likar (“peer education”) som sedan i sin tur hjälper nya gatubarn- och ungdomar att ändra sina liv. Det yttersta målet är att skapa ett slags ungdomsrörelse.

Med gatubarn- och ungdomar menas barn och ungdomar som antingen bor eller arbetar på gatorna. Till riskungdomar räknas de som lever i slummen och därför riskerar att hamna på gatorna.

Undugus verksamhet får stöd av finländska Dagsverke rf, som får en del av sin projektfinansiering av utrikesministeriets anslag för utvecklingssamarbete.

Anna-Kaisa Hiltunen, Global.Finland.fi