Arkiverad

Råa grönsaker är allt oftare orsak till matförgiftning

Temaartiklar Idrott & hälsa
Publicerad: 07.09.2009

Den mikrobiologiska grundforskningen bidrar till att förutspå och kontrollera de risker som hotar livsmedelssäkerheten.

Foto: Helsingfors stads bildbank

När vi talar om säkra livsmedel är det fråga om en ganska omfattande helhet. Man måste förstå hela produktionskedjan utgående från primärproduktionen, konstaterar professor Johanna Björkroth.

Uppståndelsen kring butikernas färskvarudiskar och marineringen av föråldrade produkter kallade Björkroth att kommentera saken även i televisionen. Björkroth anser att diskussionen är motiverad.

Den forskningsenhet som hon representerar deltar inte i livsmedelsövervakningen, utan den verkar genom att ge information till industrin och myndigheterna. Med hjälp av mikrobiologisk grundforskning kan man förutspå och kontrollera riskerna med till exempel kylförvaring av livsmedel.

Inom industrin strävar man efter processtekniker som garanterar kvaliteten och säkerheten i livsmedlen. När produktionsprocessen ändras på någon punkt sker ett urval av bakteriestammar och situationen kan leda till att de anpassar sig till förändringen.

Grundforskningen ger viktig information för produktutvecklingen inom livsmedelsindustrin. Man kan skaffa fram mycket ny kunskap, särskilt om hur förstörarmikrober beter sig.

Marinaderna och hur de kan säkra hållbarheten hos en produkt är också föremål för forskning. Marinaderna dödar inte bakterier, vilket ibland har påståtts.

Enligt Björkroth är det inte sannolikt att vi i framtiden behöver uppleva någon ny och märklig sjukdom som förmedlas av livsmedel. De gamla vanliga norovirus, bacillus, yersinia och campylobakterien var fortfarande de främsta orsakarna av matförgiftningar under det gångna året.

Virus betydelse som orsakare av stora epidemier har ökat. Dessutom är det intressant att se att man i övervakningen tidigare fokuserade mera på köttprodukter. Nu är det allt oftare de råa grönsakerna som orsakar matförgiftningar. Det här beror på att råkost i form av sallader och rivna grönsaker och rotfrukter efterfrågas och hanteras mera än förut.

Text: Anna-Kaisa Kontinaho, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Walhström