Arkiverad

Finländarnas webbliv fick ett eget arkiv

Temaartiklar Teknik & uppfinningar
Publicerad: 04.09.2009

Nationalbiblioteket öppnade ett för nordiska förhållanden unikt webbarkiv i Helsingfors. Barnbarnen kan om några decennier i mormors blogg roa sig åt hur mor- och farföräldrarnas generation festade på sin tid.

Samlingen är ett nytt nationellt minne. Framtidens forskare skulle omöjligtvis kunna förstå dagens finländare utan allt internetmaterial, lägger riksdagsman Jyrki Kasvi, som fått uppdraget som officiell öppnare, ut texten.

Forskarna uppskattar särskilt bevarandet av wikir, bloggar och annat internetmaterial. Barnbarnen kan om några decennier i mormors blogg roa sig åt hur mor- och farföräldrarnas generation festade på sin tid.

I Nationalbibliotekets arkiv finns material som publicerats i öppna datanät sedan 2006. Vid öppningsdagen innehöll det bland annat 77 miljoner html-sidor och 41 miljoner bildfiler. Ett fiffigt användargränssnitt, till vilket man kopplat en google-aktig adress- och nyckelordssökare, ger på ett ögonblick en lista på träffar.

Arkivformen kommer till sin rätt först om femtio år, visionerar överbibliotekarie Kai Ekholm. – Vi har gjort vad som väntas av vår generation, dvs. startat verksamheten.

Trots de glada stämningarna förargade man sig under öppningsceremonin över ett par decenniers förlorad digihistoria. Lagstiftarna insåg betydelsen av att arkivera webbmaterial först för ett par år sedan, när de tidigare begränsningarna i upphovsrättslagen upphävdes.

Vi har en social beställning på en digitida Lönnroth, en insamlare och tolkare av internetmaterial som håller på att gå förlorat, sade Kasvi.

Det sena uppvaknandet till trots är Finland en föregångare i fråga om digiarkivering. Många lagparagrafer som beretts vid Nationalbiblioteket har kopierats nästan ordagrant i andra länders författningar.

Webbarkivet kan användas på Nationalbiblioteket vid en arbetsstation som reserverats för detta ändamål. I slutet av året kan det också användas på alla bibliotek med friexemplar.

Upphovsrättslagen hindrar ett fritt bruk av material på webben. Man får inte lagra digitalt material och vid arbetsstationerna är nätkontakten frikopplad för att förhindra vidareförmedling.

Text: Susanna Rautio, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström