Arkiverad

Ökat intresse för studier på svenska

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 02.09.2009

Förra året var det 19 728 som sökte, i år ökade antalet till 21 881. För första gången kunde de sökande anmäla sig via en elektronisk blankett på unversitetsansokan.fi, en gemensam portal för alla universitet. Detta kan vara en av anledningarna till det ökade intresset.

Foto: Veikko Somerpuro

Antalet sökande till Helsingfors universitet ökade i år med 17 procent.

Helsingfors universitet erbjuder möjligheter att studera på svenska vid ett flertal fakulteter. Vid den biovetenskapliga fakulteten i Vik kan man studera biologi på svenska, och där ökade intresset i år med cirka 15 %. Antalet sökande till den humanistiska fakulteten ökade och de mest populära svenskspråkiga utbildningarna i år var historia, nordisk litteratur och filosofi.

Även vid de medicinska och juridiska fakulteterna kan man delvis studera på svenska. Intresset för den medicinska svenskspråkiga utbildningen förändrades inte mycket från föregående år, i år var det 260 sökande jämfört med 264 år 2008.

Intresset för juridik i Helsingfors ökade med nästan 4 %, medan juridik i Vasa minskade med ca 10 %. Vid Svenska social- och kommunalhögskolan var journalistik det mest populära valet, en ökning med cirka 44 %. Även sociologi och statskunskap fick ett ökat intresse detta år.

Intresset för svenskspråkiga studier vid beteendevetenskapliga fakulteten, allmän- och vuxenpedagogik, minskade i år med ca 40 %.

En förklaring till att antalet ansökningar har minskat vid vissa fakulteter, kan vara att det inte är lika lätt att hitta sitt förstahandsval bland flera olika universitet och att välja sitt alternativ i den elektroniska blanketten, jämfört med den tidigare pappersblanketten som gällde för enstaka fakulteter, förklarar planerare Martina Mether vid Ansökningsservice på universitetet.

Text: Nathalie Edman, Helsingfors universitets webbredaktion