Arkiverad

Protein avvärjer Parkinson-skador

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 31.08.2009

Forskare på campus Vik vid Helsingfors universitet har fått lovande resultat i utvecklingen av en ny behandling mot Parkinsons sjukdom som baserar sig på nervtillväxtfaktorer.
Forskarna testade en tillväxtfaktor vid namn MANF på råttor i en experimentell Parkinsonmodell. Resultaten publicerades i juli i tidskriften The Journal of Neuroscience.

Foto: Veikko Somerpuro

MANF är ett protein som bildas i mellanhjärnans stödvävnader och nervceller. Det behövs för att hjärncellerna ska utvecklas och fortleva.

Resultaten tyder på att MANF kan fördröja eller helt stoppa upp nedbrytningen av de dopaminproducerande nervceller som är förknippad med Parkinsons sjukdom, berättar professorn i farmaci Raimo K. Tuominen.

Tuominen betonar att vi ännu är långt ifrån utvecklingen av en medicin mot Parkinsons sjukdom. Den nya nervfaktorn har tills vidare endast testats på råttor vars hjärnor skadats med nervgift. Det kan ta flera år innan vi kan börja göra försök på människor.

Innan man inleder patientstudier måste flera praktiska problem lösas. Proteiner, liksom MANF, kan inte intas som piller, utan de måste sprutas in direkt i hjärnan. Metoden är svår att genomföra på stora patientmängder.

Ett annat alternativ som också är under utveckling är att överföra generna för nervtillväxtfaktorn i hjärnan med hjälp av virustransport. Avsikten är att få nervtillväxtfaktorerna att öka på det område där nervskadan förekommer.

Forskarna har redan tidigare gjort försök på människor med en annan nervtillväxtfaktor, GDNF. Försöken måste avbrytas på grund av skadliga biverkningar. På vissa patienter hade behandlingen dock effekt. Tuominen anser det vara lovande att MANF verkar att sprida sig på ett stort område av hjärnvävnaden. I människohjärnan är skadorna vanligen omfattande.

MANF verkar förbättra nervcellernas verksamhet också på andra vägar än via dopaminnervernas förmedling. Det är möjligt att vi står inför en alldeles ny verkningsmekanism, säger Tuominen.

Text: Mervi Itkonen, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättare: Eva Wahlström