Arkiverad

Laktosintolerans kan påvisas med gentest

Temaartiklar Idrott & hälsa
Publicerad: 28.08.2009

Laktosintolerans som plågar magen konstateras bäst med ett gentest, i stället för med det allmänt använda laktosbelastningstestet.

Bild: Tambako the Jaguar (not much online) (Creative Commons)

Detta resultat presenteras i en doktorsavhandling i medicin som kommer att granskas vid Helsingfors universitet.

Personer som lider av magbesvär gör klokt i att också låta testa sig för celiaki. Närmare en procent av dem som deltog i en undersökning ledd av överläkaren inom företagshälsovård Sari Anthoni led av icke diagnostiserad celiaki.

Om man beaktar tidigare konstaterade fall hade sammanlagt två procent av alla de undersökta celiaki. Resultatet är högt, för man har bedömt att celiaki förekommer hos högst en procent av hela befolkningen. Anthoni undersökte magbesvär hos vuxna i samband med mjölk i ett sampel på totalt 1 900 hälsocentralspatienter i huvudstadsregionen.

Nästan alla fyllde i ett frågeformulär om besvär i samband med mat och mjölk, och alla gav ett blodprov.

Av deltagarna misstänkte 40 procent att deras magbesvär orsakas av mjölk. Att problemet hade något med maten att göra ansåg 62 procent, berättar Anthoni.

En stor del, 80 procent, hade lidit av någon form av magbesvär under tre månader före undersökningen. Anthoni håller det för sannolikt att människor som haft besvär med magen också är mera benägna att söka sig till undersökningar av detta slag.

Magbesvär hos mjölkdrickare orsakas oftast av nedsatt aktivitet hos det laktasenzym som spjälker mjölksockret, laktas, i tarmarna. Svag laktasaktivitet är förknippad med vissa gener, vars aktivitet numera kan testas. Anthoni ser gärna att man byter ut belastningstesten med gentest.

Laktosbelastningstest ger ganska mycket felresultat. Dessutom blir de dyrare än gentest.

Vid sidan av testen är nog en mjölkfri försöksdiet på plats när man utreder magsymtom förknippade med mjölk. Celiaki kan enligt studien uteslutas genom en undersökning av antikroppar mot transglutaminas eller endomysium i blodet.

De mjölkproteinspecifika immunoglobulinerna IgE samt IgA och IgG som hos barn är förknippade med magbesvär korrelerade inte med magbesvär hos vuxna enligt studien.

Text: Mikko Puttonen, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättare: Eva Wahlström