Arkiverad

Nöjesfältfysik i Österbotten

Bloggar I främsta ledet av fysik
Publicerad: 21.08.2009

På engelska, speciellt i USA är “Amusement Park Physics” ett ganska välkänt begrepp. Där har man i samband med många nöjesfält under tiotals år byggt upp fysikrelaterade aktiviteter som speciellt besökande skolklasser kan ta del av.

I juni fick några lärare möjlighet att provåka ett antal attraktioner vid Power Park i Alahärmä för att testa det nya materialet om nöjesfältsfysik som tagits fram för nöjesfältet. Bild: Markus Norrby.

I Norden har Liseberg i Göteborg varit en föregångare på detta område. Nöjesfältet har ett långtgående samarbete med Göteborgs universitet där man utvecklat en lång rad aktiviteter som illustrerar fenomen inom fysik, matematik, teknik och fysiologi med hjälp av de olika åkdonen.

Så här skriver man på projektets hemsida: “I Lisebergs attraktioner är det du som accelereras och din kropp som påverkas av krafter. Newtons lagar känns i hela kroppen och textböckernas tankeexperiment får liv. En nöjespark är full av naturvetenskapliga principer. Välkommen att upptäcka dem ur olika synvinklar i Lisebergs attraktioner och få ytterligare en dimension i åkupplevelsen.”

Under våren har ett liknande, om än betydligt blygsammare, material utarbetats av Resurscenter för matematik, naturvetenskap och teknik i skolan i samarbete med Power Park i Alahärmä. Fem av nöjesfältets attraktioner har undersökts och ett material för både lärare och elever har tagits fram som i första hand tar fasta på Newtons lagar och fenomen inom mekaniken.

Materialet testades i juni på en grupp lärare i samband med en fortbildning. Lärarna fick leka elever och blev själva tvungna att åka i olika karuseller och berg-och-dalbanor för att uppleva hur de olika krafterna känns och sedan fundera på olika uppgifter i samband med varje åkdon.

Ett mätinstrument som används vid flera tillfällen är en liten accelerationssensor som kan fästas vid kroppen. Accelerationen i tre dimensioner kan sedan analyseras via en dator vilket ger många intressanta möjligheter. Ett annat enkelt men effektivt hjälpmedel är att filma rörelsen i fråga (till exempel med en vanlig digitalkamera) och sedan analysera den med hjälp av gratisprogrammet Tracker.

Upplevelser av denna typ är något som på ett trevligt sätt kan öka förståelsen av abstrakta fysikaliska begrepp inte bara för skolelever i grundskola och gymnasium, utan även på universitetsnivå. Den som är intresserad av mer information om nöjesfältfysikmaterialet för Power Park kan till exempel kontakta undertecknad.

Markus Norrby är en mångsysslande fysiker och nybliven lärare och trivs bra med det. Vid sidan av lärararbetet jobbar han lite med ett forskningsprojekt inom kärnfysik. Dessutom har han en examen i journalistik i bakfickan som gör sig påmind då och då.