Arkiverad

Kan matematik vara roligt, på riktigt?

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 19.08.2009

Inga rutpapper, passare eller ensamt kämpande. Under Saara Lehtos ledning leker man spegel, bygger torn av färgglada klossar, ritar oändligheten och löser Harry Potters gåtor tillsammans.

Alla föreställningar om att det är tråkigt att lära sig matematik får ge vika under sommarkursen på campus Gumtäkt i praktisk och vettig matematik för ämnes- och klasslärare.

Det är fråga om ett annorlunda perspektiv på matematikundervisning – som visserligen redan finns i läroplanerna.

Särskilt elever som kämpar med inlärningssvårigheter får hjälp av de praktiska metoderna.

Aktiviteten ger en extra kanal för sinnena med vilken man kan bearbeta saker. Och minnesförmågan förbättras också, berättar Kati Sormunen, som arbetar med specialbarn i Koulumestarin koulu i Esbo.

Foto: Veikko Somerpuro

Också en lite större matematiker kan dra nytta av metoderna.

I min egen klass hade jag några vildbasare som inte just kunde hålla reda på en penna. De utmärkte sig i de här praktiska uppgifterna som krävde aktiv och kreativ matematisk problemlösning, strålar Touko Arhosalo, som undervisar i de högre klasserna i skolan i Iitti.

Och visst är det roligt att själv knåpa med de där klossarna.

Kursen ordnades av institutionen för matematik och statistik vid Helsingfors universitet i samarbete med LUMA-centret. Centrets avsikt var att främja undervisningen i och intresset för naturvetenskaper, matematik och teknologi såväl i daghemmet som i föreläsningssalen på universitetet.

Text: Heli Perttula, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström