Arkiverad

Det finns ännu mycket att undersöka på månen

Temaartiklar Stjärnor & rymden
Publicerad: 11.08.2009

Det förekommer skalv även på månen. Man har ännu inte klargjort alla orsaker till skalven på månen.

Månens kratrar. Bild: Wikimedia Commons.

Professor Karri Muinonen på Helsingfors universitets astronomiska institution berättar att månskalven skiljer sig från jordskalven när det gäller uppkomst och styrka.

På månen finns inga kontinentalplattor. De egentliga skalven sker på över 800 kilometers djup och de orsakas av tidvattenkrafterna på jorden. Månskalven är märkbart svagare än jordskalven.

Man kan se en periodicitet i dessa huvudskalv som korrelerar med månadernas längd. Det uppstår även skalv på månens yta när små bitar från asteroider kolliderar med månen. Dessutom har man nyligen upptäckt täta skalv på cirka 100 kilometers djup. Man känner ännu inte till deras orsak.

För månforskningen börjar en ny guldålder. Man försöker hitta lämpliga platser för bemannade rymdbaser på månen.

Syftet är att utnyttja de mineraler och grundämnen som finns i omgivningen så att man inte ska vara tvungen att frakta allting från jorden.

Intresset för en basstation på månen är ett mellansteg. Som följande steg vill man åka till Mars. Månforskarna funderar dock fortfarande på hur jordens måne har uppkommit.

Enligt nuvarande huvudteori har månen uppkommit när en kropp av Mars storlek kolliderade med jorden. Material som lösgjordes vid kollisionen samlades i jordens kretslopp. I framtiden får vi mer kunskap om månens uppkomst, utlovar Muinonen.

Den 21 var det 40 år sedan den första månvandringen gjordes. Rymdskeppets manskap placerade en seismograf på månens yta. Det finns en bild av de registrerade rörelserna i seismografen på en vägg vid seismologiska institutionen i Gumtäkt. På samma tavla finns även ett fotografi av en månvandrare.

Den amerikanska ingenjören Howard April med fru har donerat tavlan till institutionen.

Kanske kände han de människor som förberedde seismografen för resan, funderar Katriina Arhe som är amanuens på institutionen.

April blev bekant med de finska seismologerna när han installerade apparater i Kevo i Utsjoki och i Nurmijärvi. Han gifte sig med bibliotekarien vid seismologiska institutionens bibliotek.

Text: Anna-Kaisa Kontinaho, Helsinki.fi, Vetenskap och forskning
Översättning: AAC Noodi Oy