Arkiverad

Varför dog dinosaurierna ut?

Fråga forskaren

Fråga:

Vad var det som egentligen hände med dinosaurierna?

Svar:

Bild: Ed Zed(Creative Commons)

Dinosauriernas utdöende var länge ett mysterium. Det har genom åren presenterats en mängd teorier om vad som var orsaken till att de dog ut. Enligt den nu dominerande uppfattningen var orsaken till utdöendet de direkta och indirekta följderna av en meteoritkrasch av ovanligt stora mått. Denna “rymdsten” träffade jorden trakten kring den nuvarande Yucatanhalvön i Mexico (spår efter kraschen kan ses ännu idag).

Den direkta smällen slog naturligtvis ut allt liv på kollisionsplatsen direkt. Men de massiva mängder damm, som meteoritkraschen spred ut i atmosfären och som resulterade i de påföljande globala miljöförändringarna (klimatet ändrades och det blev kallare och torrare), var dock den största orsaken till varför dinosaurierna och andra djurgrupper (t.ex. flygödlorna) dog ut för ca. 65 miljoner år sedan.

En annan rätt populär teori, som visserligen inte omfattas av lika många forskare och som på inget vis ensam kan förklara utdöenden av alla arter, är att utvecklingen av blomväxter, som pågick vid samma tidpunkt som meteoriten slog ner, också bidrog till utdöendet av en del dinosauriearter. Enligt denna teori skulle de växtätande dinosaurierna helt enkelt inte ha kunnat anpassa sin fysiologi till de nya växtgifter dessa nya växtarter började producera som ett försvar mot att bli uppätna.

Dr Patrik Byholm, Ekologi och evolutionsbiologi
Institutionen för bio- och miljövetenskaper, Helsingfors universitet