Arkiverad

Kopparpartiklar elektrifierar papper

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 10.06.2009

De nanopartiklar av koppar som utvecklats av en forskargrupp i polymerkemi vid HU förvandlar också papper till ett sprakande elektriskt material.

Foto: Veikko Somerpuro

På papprets yta kan man i framtiden i stället för trycksvärta hitta elektrisk intelligens. I laboratorieforskning inom polymerkemi framgick det att man av kopparpartiklar som skyddas av polymerföreningen PEI kan bilda en hinna som leder elektricitet till exempel på papper.

Av guld och silver har man bildat många olika slags nanopartiklar, men polymerforskarna vid HU är intresserade av koppar.

För papper behöver man ett billigare alternativ än de ädla metallerna. Tydligen har ingen tidigare kommit på att koppla ihop koppar med just denna polymer, berättar ledaren för forskningsgruppen professor Heikki Tenhu.

Polymererna är stormolekylära föreningar, vars egenskaper förändras med temperaturen. Den låga smältpunkten för den nya kopparpartikeln, under 200 celsiusgrader, var ändå en fullständig överraskning för forskarna.
En sådan partikel kan utnyttjas utan att pappret börjar osa, upplyser oss Tenhu.

Den undersökta polymeren hindrar dessutom kopparn att oxidera. – Koppartak blir med tiden gröna. En kopparpartikel av nanostorlek kan oxideras på en mikrosekund utan skydd av polymeren.

Metallpartiklar som skyddas av polymerer kan utnyttjas till exempel inom elektronikbranschen. En elektronikplatta som trycks på pappret skulle vara väldigt lätt och smidig.

Forskningsresultaten rapporterades nyligen i den internationella branschtidskriften American Chemical Society. Forskningsgruppen i polymerkemi vid HU verkar som en del av den nationella spetsenheten för funktionella material.

Text: Marja Lintula, Helsingfors universitets webbredaktion
Översättning: Eva Wahlström