Arkiverad

Vad behöver en människa? - kampanj utmanar våra konsumtionsvanor

Nyheter Globalt & lokalt
Publicerad: 28.05.2009

Skulle du använda tio euro till mat åt din familj eller köpa en biobiljett? Hur många liter vatten använder du per dag? Utrikesministeriets kampanj ”Vad behöver en människa?” utmanar oss att fundera på våra vardagliga konsumtionsval i relation till hållbar utveckling.

Riksdagsledamöterna Krista Kiuru och Kimmo Tiilikainen tvättade bilfönster i Helsingfors centrum i tisdags. Foto: Liisa Takala

Trafikljuset slår om till rött och en effektiv skara tvättare omringar snabbt en personbil i Helsingfors centrum. Riksdagsledamöterna Kimmo Tiilikainen och Krista Kiuru tvättar vindrutan och sångerskan Anna Puu ger sig på sidofönstren. Vad är det egentligen frågan om?

- I fattiga länder måste väldigt många försörja sig på att tvätta bilfönster när bilarna stannat för rött förklarar Anna Puu.

Puu, Kiuru och Tiilikainen blev bilfönstertvättare för att stödja utrikesministeriets kampanj ”Vad behöver en människa?”. Den nyss invigda kampanjen har som syfte att få människor att tänka på sina egna och andra människors behov, och vilka långsiktiga konsekvenser våra konsumtionsval i vardagslivet har. Kampanjen bygger på regeringens utvecklingspolitiska program där hållbar utveckling starkt framhävs.

För Tiilikainen, Kiuru och Puu är hållbar utveckling en del av vardagen och biltvättarna bekanta syner från utlandsresor. Själva skulle de inte klara sig på det jobbet, tror de.

- Jag skulle väl inte ens ha tjänat ihop för ett nytt lås till tvättskrapan, så jag skulle ha gått på minus skrattar Tiilikainen.
Boende, rörlighet och mat på önskelistan

- Det yttersta problemet är att människan vill ha sådant som hon inte behöver, och behöver sådant som hon inte förstår att önska sig konstaterade utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen vid kampanjens presskonferens.

Minister Väyrynen och skådespelaren Jani Toivola vid presskonferensen som försiggick i en spårvagn. Foto: Jari Laukkanen

Med detta citat av von Wright sammanfattade han kampanjens utgångspunkt: hållbar utveckling förutsätter att vi alla funderar på om vi kan förändra våra vanor. Om alla konsumerade som vi finländare gör skulle det behövs fyra jordklot för att fylla mänsklighetens behov.

I den gallup som gjordes för kampanjen frågades vad finländarna upplever sig behöva, och vilka följder de tror att deras konsumtionsvanor har. Enligt TNS Gallup som utförde enkäten anser bara var tredje finländare att deras vardagsbehov och val påverkar andra länders invånares liv.

De som besvarade frågorna ansåg att återanvändning är den viktigaste metoden för att globalt välmående ska öka. Nästan 60 % av de svarande sade att man kan påverka andra länders invånares liv med hjälp av återanvändning. Den nästbästa metoden ansåg de att konsumtion av etiskt riktiga produkter är, och på tredje plats kom donationer och välgörenhet.

Roope Mokka, utvecklingsledare på Demos Helsinki kommenterade undersökningens resultat vid presskonferensen och konstaterade att man påverkar mera på helt andra sätt: – Vardagskonsumtionens största miljökonsekvenser uppstår ur boende, rörlighet och mat. Människor borde alltså fästa uppmärksamhet på sin mat, äter de t.ex. kött- eller grönsaksbaserad mat, och använder de personbil eller offentliga kommunikationsmedel.

Mokka ansåg det vara beaktansvärt att bara fjorton procent av de svarande tror att ökad konsumtion leder till mera välmående för andra länders invånare.

Hållbar utveckling börjar i hemmet

Sångerskan Anna Puu provar på ett typiskt utvecklingslandsarbete. Foto: Liisa Takala

I kampanjen betonas att människors grundläggande behov är likadana överallt men att möjligheterna att uppfylla dem varierar.

På kampanjens webbplats Mittaa maailmasi (Mät din värld) hittar du önskemål, bekymmer och behov uttryckta av människor från ungefär trettio olika länder. Deras svar har samlats in av Finlands representationer. På webbsidan kan du också göra ett test som visar dina egna konsumtionsvanor: är du förnuftig eller slösaktig, en hymlare, en hamster, eller en snåljåp?

Kampanjen kommer att synas under sommarens och höstens gång bland annat i publikevenemang, tryckta medier och på nätet. Kampanjen får stöd av flera kända personer från politikens, underhållningens och kulturens värld. Förutom Anna Puu, Kimmo Tiilikainen och Krista Kiuru deltar Juha Mieto, Jani Toivola, Mari Rantasila, Arto Nyberg, Paula Koivuniemi, Anni Sinnemäki och Jussi 69 med flera.

TNS Gallup utförde enkäten för kampanjen ”Vad behöver en människa?” i elektronisk form i april 2009. 1283 finländare över 18 år besvarade frågorna.

Nyheter: Utrikesministeriet, Global.Finland.fi