Arkiverad

En skog i tanken

Temaartiklar Forskning & forskare
Publicerad: 26.05.2009

Effektivare separering av cellulosa från trä associerar inte omedelbart till bättre biobränsle. Det är emellertid fråga om just det här, säger professorn i oorganisk kemi Timo Repo. Med en metod för katalytisk nedbrytning av trä, som utvecklades vid Helsingfors universitet i förfjol, kan man framställa etanol som biobränsle på ett mera ekologiskt sätt.

Dagens biobränslen framställs i stor utsträckning av odlade vassväxter. De växer snabbt, men deras energivärde är dåligt, förklarar Repo.

Ifall vi beaktar alla insatser som produktionen kräver, från gödsling till skördetröskor, kan bränsleodlingarnas energibalans till och med bli negativ. Från träcellulosa är det möjligt att producera etanol med en betydligt bättre energibalans.

Hittills har problemet varit en viss klumpighet i separationen av cellulosa. Med de metoder som är i användning har man kunnat utnyttja omkring 40 – 45 procent av träets cellulosa. En effektiverad nedbrytning kan till och med fördubbla värdena. Kemisterna vid universitetet använder en metallförening som katalyt, som under reaktionsförhållandena byggs upp av sig själv kring en kopparkomponent.

De möjligheter etanol framställd ur cellulosa erbjuder är ett tema när Repo talar på Kemidagarna 27.5 under rubriken Chemistry and renewable energy sources. En total lösning på energifrågan är nu cellulosan dock inte.

Man har räknat ut att inte ens hela världens biomassa skulle kunna fylla mänsklighetens energibehov, påpekar Repo.

Biobränslena kan vara en del av lösningen. Större genombrott borde inträffa i utnyttjandet av solenergi eller vatten.

Kring det senare pågår det intressanta forskningsprojekt enligt Repo. Under Kemidagarna i Mässcentrum kommer han att ta upp åtminstone spjälkningen av vatten – eller väteproduktionen, som kanske är ett mera använt begrepp.

Text: Juha Merimaa, Helsingfors universitets vetenskapsnyheter
Foto: Veikko Somerpuro
Översättning: Eva Wahlström