Arkiverad

Vad behöver en människa?

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 22.05.2009

Vad skulle du köpa för tio euro? Mat till din familj, en biobiljett eller ett par sockor? Vad gör du med saker du inte längre behöver? Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen, sångerskan Anna Puu och skådespelaren, regissören och musikern Mari Rantasila berättar om hållbar utveckling och om sina egna konsumtionsvanor på festivalen Världen i byn i Helsingfors den 23-24 maj.

Endast en femtedel av jordens befolkning bor i industriländerna, men ändå producerar de nästan hälften av alla utsläpp som är skadliga för klimatet och utnyttjar största delen av jordens naturresurser. Om alla skulle konsumera som finländarna skulle vi behöva fyra jordklot för att tillgodose jordens nuvarande befolknings behov.

Utrikesministeriets kampanj Vad behöver en människa? utmanar finländare att begrunda sina egna behov och de globala effekterna av vardagliga konsumtionsval. Kampanjen utgår från principen om hållbar utveckling i regeringens utvecklingspolitiska program: Dagens behov bör tillgodoses på ett sätt som inte försämrar kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.

På kampanjens webbplats www.mittaamaailmasi.fi kan du på ett humoristiskt sätt testa hurdan du är som konsument. Samtidigt kan du jämföra dina svar med nästan hundra andra personer som intervjuats och med inhemska kändisar som stöder kampanjen.

Webbplatsen berättar också om en enkät som genomförts inför kampanjen som visar att endast var tredje finländare tror att de egna konsumtionsvanorna påverkar människors liv i andra länder.

Utöver festivalen Världen i byn syns kampanjen under sommaren och hösten bland annat på SuomiAreena i Björneborg, i tryckta medier och på nätet. Flera kända artister och politiker stöder kampanjen, bland annat Anna Puu, Juha Mieto, Kimmo Tiilikainen, Jani Toivola, Krista Kiuru, Mari Rantasila, Arto Nyberg, Paula Koivuniemi, Anni Sinnemäki och Jussi 69.

Lördag 23 maj kl.16.00-16.30, Taiga-scenen, tältet Mahdollisuuksien tori:
Vad behöver en människa? Och hur klarar jorden av det vi behöver? Utrikeshandels- och utvecklingsminister Paavo Väyrynen svarar på Jani Toivolas frågor om hållbar utveckling och om hur hållbara konsumtionsvanor visar sig i ministerns egen vardag.

Söndag 24 maj kl. 13.00-13.15, Taiga-scenen, tältet Mahdollisuuksien tori:
Hurdan är sångerskan Anna Puu som konsument? Hur visar sig principerna för hållbar utveckling i hennes jobb och vardagliga val? Intervjuare är journalisten Anna Laine.

Söndag 24 maj kl. 16.30-16.45, Taiga-scenen, tältet Mahdollisuuksien tori:
Hurdan är skådespelaren, regissören och musikern Mari Rantasila som konsument? Hur visar sig principerna för hållbar utveckling i hennes liv? Intervjuare är journalisten Anna Laine.

Söndag 24 maj kl. 16.30-17.30, scenen Savanni:
Colombianska salsaorkestern LA-33.

Kampanjen “Vad behöver en människa?” på festivalen Världen i byn den 23-24 maj. Kampanjtältet finns på Järnvägstorget under hela festivalen.

www.maailmakylassa.fi/svenska