Arkiverad

Japan och Bulgariens berg i Gumtäkt

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 20.05.2009

Från Stilla havets kust till kontinenten i Fjärran Östern och därifrån vidare västerut till Nordamerika är det inte lång väg, beskriver direktören för Gumtäkts botaniska trädgård Leif Schulman.

Den 8 juni får en grupp europeiska trädgårdsexperter anträda en jorden runt-resa i Gumtäkt, när kongressen EuroGard inleds.

Växtsamlingen i trädgården i Gumtäkt är globalt sett unikt värdefull, berättar Schulman. En orsak är det sätt på vilket arterna valts ut. Insamlingarna gjordes i naturområden som exakt motsvarar klimatet i Helsingfors. Inte bara i den boreala växtlighetszonen utan i alldeles specifika delar av den hemiboreala zonen.

Och inte instinktivt utan helt enligt bioklimatisk forskning, preciserar Schulman. Ursprungligen hörde den bioklimatiska teorin, dvs. en teori där många slags klimatvariabler och växtlighet vävs samman, till grundforskningen, och var inte avsedd för tillämpning. Den utvecklades särskilt av helsingforsarna Aarno Kalela, Jaakko Jalas, Teuvo Ahti och Leena Hämet-Ahti.

I något skede insåg man ändå att man kunde öka växturvalet i trädgårdshushållningen med hjälp av den här kunskapen.

Klimatförändringen gör att de vegetationskartor som ritats upp på basis av den bioklimatiska teorin ständigt föråldras. I Nordamerika, där inga öst-västliga bergskedjor försvårar växternas rörlighet, har zongränserna på sina ställen glidit till och med ett par hundra kilometer norrut.

Ett tema under EuroGard är hur man ska förhålla sig till förändringen. I de vetenskapliga trädgårdarna har man haft för vana att plantera arter som växer söder om de klimatiskt närstående områdena, trots att de ofta för en tynande tillvaro. Snart kommer de sydligare arterna emellertid redan att klara sig i Helsingfors. I skogarna kring Helsingfors torde boken tränga ut granen som dominerande art.

Trädgården i Gumtäkt öppnas för allmänheten 10.6.


Kongressens webbsidor

Text: Jouni Tikkanen, Helsingfors universitets vetenskapsnyheter
Foto: Veikko Somerpuro
Översättning: Eva Wahlström