Arkiverad

Vad är ett hologram?

Fråga forskaren

Fråga:

Vad är ett hologram och hur tillverkar man det?

Svar:

Bild: The Spatial Imaging group at the MIT Media Lab

Ett hologram är en tredimensionell bild, som skapas med hjälp av en laserstråle. När man fotograferar med en vanlig kamera så registrerar kameran hur mycket ljus som kommer från olika delar av det man fotograferar. När man tillverkar ett hologram så registerar man också med vilken fas ljuset kommer. Det gör man genom att låta ljuset från det man fotograferar interferera med en referensstråle. Tillsammans bildar ljuset ett interferensmönster som man lagrar på en fotografisk film.

När man framkallar filmen får man en negativ bild av interferensmönstret, resultatet av samverkan mellan objekt- och referensstrålen. Tittar man på den tagna bilden syns ingenting av det fotograferade objektet. För att se ett hologram behövs en ljusskälla som är identisk med referensstrålen. När hologrammet belyses med ljuskällan kommer bilden att se ut som ett gitter som kan sprida ljus. Om man låter referensstrålen gå igenom gittret kommer det spridda ljuset att få samma form och riktning som ljuset som sänts från det fotograferade originalobjektet. Man ser då en virtuell bild.

En typ av hologram används numera allmänt på kreditkort som en säkerhetsmärkning. Denna “säkerhet” bygger på att det krävs stora tekniska och ekonomiska resurser för att förfalska ett hologram.

Framställningprocessen för hologram. Bild: Wikimedia Commons

Professor Per-Olof Nilsson från Institutionen för teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg