Arkiverad

Kniporna ruvar i sina släktingars bon: samarbete eller förräderi?

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 13.05.2009

Enligt Kim Jaatinen är kullparasitism vanligt hos knipor och andra andfåglar. Knipan lägger sina ägg i andra knipors bon, gärna besläktade knipors bon, tillsammans med värdknipans kull.

Under fyra häckningsperioder befann sig Kim Jaatinen i Västra Kanadas ödemarker för att studera hur parasitismen förekommer hos de isländska kniporna. Han studerade kniporna dagligen och tog prover. Jaatinen bodde i tält under delar av perioderna och fick erfara mycket.

Ibland rev ödemarkens björnar ner bona.

Kim Jaatinens studie visade att vart annat bo innehåller så kallade parasitägg. Fenomenet kallas för kullparasitism och går ut på att kniporna kan få mer avkomma genom att lägga sina ägg i andra knipors bon.

Enligt Jaatinen är kullparasitism vanligt hos knipor och andra andfåglar. Knipan lägger sina ägg i andra knipors bon, gärna besläktade knipors bon, tillsammans med värdknipans kull.

Om det blir en för stor mängd parasitägg för värden att ruva kan det leda till att hon överger sin egen kull, betonar Jaatinen.

Dock tycks kniporna oftast acceptera sina parasiterande släktingars ägg och sköter om både sina egna och släktingens ungar tills alla kan flyga.

För att fastslå om det rörde sig om parasitägg togs bl.a. blodprover på både honan och ungarna. Blodproverna avslöjade också hur nära besläktade kniporna var. Kim Jaatinen upptäckte att ju närmare besläktade kniporna är desto fler ägg lägger den parasiterande knipan i värdens bo.

Parasitismen kan ses som ett samarbete mellan besläktade knipor, då det ger ömsesidiga fördelar. Är parasiten däremot obesläktad till värden lönar det sig för värden att förkasta äggen. Konflikten som kullparasitismen innebär kan således lösas genom släktskap.

Detta är det mest fascinerande inom kullparasitismen, att det finns en möjlighet att samarbeta trots att det rör sig om parasitism, avslutar Kim Jaatinen.

Kim Jaatinen disputerade vid biovetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet fredagen den 8 maj.

Text: Nathalie Edman, Helsingfors universitets nyheter
Foto: Jukka Jantunen