Arkiverad

Maria studerar miljökunskap med ekonomisk betoning

Temaartiklar Natur & miljö
Publicerad: 12.05.2009

När Maria Vuorelma skrev studenten visste hon inte att ämnet miljöekonomi existerade, men det visade sig vara precis vad hon letade efter.

Det lät jätteintressant när jag läste om det i universitetets broschyr. Jag har alltid varit bra på matematik och intresserad av miljön, men jag ville inte till Hanken. Hittills har det varit superbra, berättar Maria.

Maria flyttade från Soc&kom och studier i socialpsykologi till agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens institution för ekonomi år 2002. Det är inte alla som vet att man kan studera ekonomi vid agrokultur-forstvetenskapliga fakulteten, och i synnerhet miljöekonomi är ett ovanligt ämne.

Det är en inriktning inom nationalekonomi som existerar som eget ämne endast i Norden och i USA. Hittills har jag lärt mig en massa om nationalekonomi, utsläppshandel och vad Kyotoprotokollet egentligen går ut på – sådant skulle jag inte ha lärt mig på samma sätt på annat håll!

Hon säger att man inte behöver vara expert på matematik för att börja studera nationalekonomi, studierna är helhetsbetonade och består av både vanliga föreläsningar och matematiska studier.

Maria hade tidigare tänkt sig att studera politik, men kom sedan fram till att hon vill arbeta som miljöexpert vid något företag, en bransch som växer i takt med att det blir allt viktigare att beakta miljöaspekter vid ekonomiska beslut.

Sedan kan man gå fram till folk på företagen och säga att de måste respektera miljön på grund av att de kan tjäna pengar på det – och det är nog det enda sättet att tala så att de förstår.

Det finns ingen kvot för svenskspråkiga till agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten, och Maria är en av de få svenskspråkiga vid sin institution.

Endast tolv studerande antas per år, och jag var den enda svenskspråkiga som kom in det året jag sökte. Men det lönar sig alltid att försöka!

När man väl blir utexaminerad har man ämnet under kontroll och kan arbeta med nästan vad som helst inom den ekonomiska sektorn.

Text: Annina Bergman, Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten
Foto: Veikko Somerpuro