Arkiverad

Hur uppstår regnbågen?

Fråga forskaren

Fråga:

När och hur bildas regnbågar?

Svar:

Bild: Chris Seufert (Creative Commons)

För att det skall uppstå en regnbåge krävs både regn och solsken. När solljusets strålar bryts i regndropparna delas det vita ljusets färger upp, precis som i ett glasprisma (se bilden nedan).

Man skall befinna sig mellan ljusskällan (solen) och regnet för att kunna se regnbågen. Ju lägre solen står desto större kommer regnbågen att bli. Stora regnbågar ger starkare färger i bågen. Egentligen är regnbågen en rund cirkel, men vi ser bara den övre delen. Uppe från ett berg skulle hela cirkeln kunna synas.

Professor Per-Olof Nilsson från Institutionen för teknisk fysik vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg