Arkiverad

Ordet är fritt! Eller är det?

Nyheter Globalt & lokalt
Publicerad: 04.05.2009

När vi lyssnar på radio på morgonen, läser tidningen och ser nyheterna på TV, funderar vi inte ofta på hur priviligierade vi är som har möjlighet att göra just detta.
Den internationella pressfrihetsdagen firades i hela världen den 3 maj.

Hur vore det om inga fria medier fanns?

Bild: Pulpolux Flickr.com (Creative Commons).

Den internationella pressfrihetsdagen (World Press Freedom Day) firades i hela världen i går den 3 maj som en påminnelse om värdet av yttrande- och pressfrihet och den avsaknad av dessa friheter som ännu finns på många håll i världen.

Åtminstone 143 journalister tillbringade denna dag i fängelse enligt organisationen Freedom House som varje år publicerar rapporter över situationen för demokrati och frihet i världens länder. Under 2002-2009 har också sammanlagt 445 journalister dödats på grund av sitt arbete.

Den amerikanska journalisten Roxana Saberi, 31, har dömts till åtta års fängelse i Iran. Anledningen var att de iranska myndigheterna ansåg att hon har gjort sig skyldig till spioneri. Bild: James Buck Flickr.com (Creative Commons).

Fri, delvis fri eller icke-fri?

Freedom House -organisationens årliga rapport om de politiska rättigheterna och medborgerliga friheterna i världen avslöjar ett försämrat läge för tredje året i följd.
Rapporten granskar 193 länder och 16 strategiska områden på axeln fri, delvis fri och icke-fri. Även om 2008 inte innebar en dramatisk förändring för en stor del av länderna så är försämringen betydlig i Afrika söder om Sahara och på det forna Sovjetunionens område.

Tryckfrihet i världen 2008 enligt Reportrar utan gränser.

46 procent av världens befolkning bor i fria länder, medan 34 procent av befolkningen bor i icke-fria länder. Av dem bor 60 procent i Kina. Demokratin är inte en exportprodukt, utan enbart lokala aktörer kan möjliggöra en frisk demokratiutveckling, påminner rapporten igen en gång det internationella samfundet.

År 2008 förstärkte Iran, Ryssland, Zimbabwe och Venezuela den antidemokratiska trenden. Väldigt bra såg det inte heller ut i de forna sovjetstaterna, med undantag av de baltiska länderna. Verkliga bottennoteringar tas av Kina, Kuba, Eritrea, Laos och Saudiarabien.

Censur – vad är det och var finns det?

Censur är en form av inskränkning av yttrandefriheten. Det betyder att genom förhandsgranskning hindra information från att nå allmänheten. Censur finns i någon form i alla världens länder. Till exempel i Sverige är biografbyrån den enda svenska myndighet som har rätt att förhandsgranska material. Någon slags gallring av också annat mediematerial (t.ex. TV- och tidningsnyheter) finns det ändå i alla delar av världen, även i Finland.

Ett annat exempel är från Turkiet, där en domstol har gett order om att internetsajten YouTube ska blockeras för nätsurfare. Åklagarmyndigheten hävdar att landsfadern Mustafa Kemal Atatürk förolämpas i filmer som publiceras på sajten.

Yttrandefrihet anses vara en av förutsättningarna för ett demokratiskt statsskick. I alla rättsstater finns det begränsningar för yttrandefriheten, varierande mellan olika länder.

Pressfrihet handlar inte bara om att journalister ska få uttrycka sig fritt, tryck- och yttrandefrihet innebär förutom en rätt att publicera information också en rätt för individen att motta information.

En talare vid Speakers’ Corner i London. Speakers’ Corner är det nordöstra hörnet av Hyde Park i London där sedan 1872 vem som helst har rätt att utan risk för laglig påföljd ställa sig och tala offentligt om alla ämnen utom två: den brittiska kungliga familjen och störtande av den brittiska regeringen. Bild: Wikimedia Commons

Yttrandefrihet omfattar rätten att yttra och föra fram åsikter utan censur, begränsning eller någon typ av bestraffning.

Organisationen Reportrar utan gränser startades i Frankrike 1985 av den unge radiojournalisten Robert Ménard som ville få mer komplett rapportering från avlägsna länder. I dag arbetar organisationen för att få fängslade journalister befriade och påtala brott mot pressfriheten och yttrandefriheten runt om i världen.
www.reportrarutangranser.se

Källor: Johanna Jokinen-Gavidias artikel
“Kampen för friheterna i världen fortsätter att gå bakåt”
på Global.Finland.fi, Freedom House och Reportrar utan gränser.