Arkiverad

Kreativ belönades med informationsspridningens statspris!

Nyheter ...från hela världen
Publicerad: 15.04.2009

Undervisningsministeriet beviljar årligen statens pris för informationsspridning. I år fick Kreativ, Luova och Jippo äran att ta emot det ansedda priset som delades ut av undervisningsminister Henna Virkkunen.

Bild: Jakob E Flickr.com (Creative Commons)

Statens pris för informationsspridning beviljades i dag för Kreativ, dess systertidning Luova och barnens vetenskapstidning Jippo för deras strävan efter att förmedla vetenskapens, forskningens och innovationernas glädje att finna, uppfinna och skapa. Enligt prismotiveringarna är dessa tre tidningar gränsöverskridande nya instrument för kunskap om naturvetenskapernas komplexa härva och främjande av ansvarsfull och hållbar användning av teknologi som grundar sig på denna kunskap.

Statspriset kan ges för böcker, radio- och tv-program, tidningar och tidskrifter samt andra informationsprodukter som producerats föregående år.

I motiveringarna tackades också det sätt som Kreativ, Luova och Jippo uppmuntrar till nyfikenhet genom att kombinera ett tydligt och glatt visuellt uttryck med ett starkt, innovativt och interaktivt faktainnehåll.

Därmed vill vi tacka er, våra aktiva läsare, som har möjliggjort Kreativs, Luovas och Jippos verksamhet!