Arkiverad

Skrivtävling: Vinn en resa till ett teleskop på Kanarieöarna

Aktiviteter Kreativa tävlingar
Publicerad: 03.04.2009

Är du gymnasieelev? Intresserad av astronomi? Då är detta något för dej! Nu får du chansen att vara med i en nordisk uppsatstävling på ett astronomitema som du själv väljer.

Från varje nordiskt land kommer en vinnare att utses av en nationell expertgrupp. Under fjärde kvartalet 2009 kommer vinnarna att få resa till det Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), ett modernt 2.6-meters-teleskop på ön La Palma, Kanarieöarna.

Vinnarnas rese- och uppehållskostnader täcks och under besöket kommer de att planera och genomföra observationer tillsammans med astronomer som jobbar på NOT. Utöver vinnaren premieras fem deltagare med bokpriser som Astronomiska föreningen Ursa donerat.

Tävlingsregler

Tävlingen går ut på att skriva en maximalt 5000 ord lång uppsats om astronomi med fri rubrik. Alla finländska gymnasieelever får delta. Du kan t.ex. skriva om vad du anser astronomerna borde observera i framtiden eller för vilken forskning du själv skulle använda NOT-teleskopet. Kanske du skulle vilja observera svarta hål, utreda kosmologins gåtor eller hitta nya planeter? Du kan fritt använda din fantasi, i den här tävlingen kan du bokstavligt sikta mot stjärnorna!

Man kan delta i tävlingen på svenska, finska eller engelska. Till uppsatsen fogas ett titelblad med följande uppgifter:

  • Personuppgifter: Namn, födelsedatum, hemadress, telefon och e-mail (om du har)
  • Skolans uppgifter: Skolans namn och adress samt din klass

Uppsatsen skall vara inlämnad senast den 31 maj 2009. Vinnarna publiceras i september 2009. Uppsatsen skickas som Word- eller PDF-fil till e-postadressen: iya@ursa.fi.

Mera information: FD Thomas Hackman, Helsingfors universitets observatorium, Thomas.Hackman@helsinki.fi, tel. 09 191 22946

Tävlingen koordineras av NOTSA (Nordic Optical Telescope Scientific Association), den vetenskapliga organisation som ansvarar för NOT. Som finländska arrangörer fungerar:

  • Astronomiska föreningen Ursa,
  • Helsingfors universitets observatorium,
  • Tuorla observatorium,
  • Uleåborgs universitets astronomiska avdelning,
  • Tekniska högskolans radioforskningsinstitut i Skoggård,
  • LUMA-centret.

Tävlingen är en del av det internationella astronomiåret 2009.